• / Nyheter
  • / Interpellation ang. FÖRETAGSTOMTER

Interpellation ang. FÖRETAGSTOMTER

Peter Karlsson

Interpellation ang. FÖRETAGSTOMTER
ställd till Kommunfullmäktige i Vimmerby den 15 december 2014

"Kommunalråd Micael Glennfalk (M) i Vimmerby tycks fixerad i industrisamhällets värderingar vilket står i stark kontrast till det kunskapssamhälle vi nu lever i. Man kan även skapa mycket dyrköpta industriområden som man sedan försöker rea bort till underpris i tron på en ny industriera."

En insändare härom veckan innehöll denna ingress, och med anledning av många medborgares frågor kring behov och kostnader för företagstomter i Vimmerby kommun under senare tid så vill jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Micael
Glennfalk.

1. Vilken är total investeringskostnad för Krönsmon respektive Östra Ceos?

2. Vilken är total årlig kostnad för de nya företagstomterna?

3. Hur ska företagen rekryteras till dessa områden?

4. Hur många företag är aktuella för etablering inom l, 5 och 10 år som ni har kännedom om nu?

5. Hur ska infarten byggas och hur ska den finasieras?

20141118

Peter Karlsson (C)