• / Nyheter
  • / Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby Uppdatera Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

Motion till Kommunfullmäktige i Vimmerby
Uppdatera Vimmerby kommuns bostadsförsörjningsprogram

Ingela Nilsson Nachtweij

Varje mandatperiod ska Sveriges kommuner enligt Plan och bygglagen 2 kap. 3§5 (2010:900) ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen så att kommuninnevånarna tillgodoses vad gäller bostäder.

Kommunstyrelsen i Vimmerby beslutade år 2013 att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen men det arbetet verkar vara vilande.

Nu är det dags att fokusera på denna fråga igen då det finns stora behov av bostadsbyggande i kommunen. Det senast beslutade bostadsförsörjningsprogrammet i Vimmerby kommun gällde för 2003-2013 vilket också pekar på att kommunen saknar en plan för bostadsförsörjningen. I det nyss framtagna tillägget till ÖP för tätorten finns några sidor om bostadsplanering och befolkningsunderlag men det krävs mer strategisk planering för bostadsförsörjningen än så. Kommer exempelvis statliga stöd framöver för att bygga bostäder i kommunerna är det värdefullt att ha en framtagen plan för bostadsförsörjningen.

Centerpartiet föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

- att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun med sikte på ett program för kommunens bostadsförsörjning för 2017-2022.

- att diskutera och förankra arbetet med framtagandet av riktlinjerna via exempelvis arbetet med den sociala lokala utvecklingsplanen. (SLUSEN)

För Centerpartiet i Vimmerby kommun gm

Ingela Nilsson Nachtweij