Låt fler partier delta i budgetberedningen

Ingela Nilsson Nachtweij

Jag som gruppledare för C och oppositionsråd vill bredda för att göra fler delaktiga vilket kan medverka till att färre lämnar kommunens viktiga demokratiarbete. Det är bekymmersamt att så många hoppar av politiken i Vimmerby och det krävs därför åtgärder.

Ett konstruktivt sätt är att göra fler delaktiga och inte utestänga småpartier. Jag föreslår att budgetberedningen utökas så att V och KD ingår genom att även ersättarna får delta i KS AUs budgetberedning. Då får vi fler perspektiv och fler som engagerar sig vilket leder till att vi kan få ett bättre grepp om kommunens ekonomi.

Gränsögruppen misslyckades med att förankra sitt budgetarbete och nu måste vi vara konstruktiva. V och KD uttrycker att de inte känner sig delaktiga i årets rambudgetberedning och det kan åtgärdas med att ordförande tillåter V och KD att ingå i budgetberedningen fr o m augusti 2016.

Jag föreslår också att vi tillsätter en fullmäktigeberedning med alla partier som får uppdraget att utvärdera innevarande mandatperiods organsiation som drevs igenom av S och M efter valet och att föreslå en ny politisk organisation före valet 2018 och som alla är överens om och som därför ska gälla oavsett valresultat. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby