Värdet av en vänthall

Vi vet inte när Vimmerbys första tågstation med tillhörande vänthall byggdes, men i vart fall har vi sett en på bild från 1902. Det måste vid den tidpunkten ansetts otänkbart att staden Vimmerby med sin tågstation inte skulle ha en väntsal för resenärerna.

Den nuvarande stationsbyggnaden kom till 1954 då den gamla ansågs vara uttjänt.

Även då, 1954 var man av den åsikten att resenärerna till och från Vimmerby inte skulle behöva stå ute i hällregn och snöstormar och vänta på tåget.

Nu 2016 tycker Socialdemokrater och Moderater i Vimmerby att det inte är så viktigt längre.

Nu vill de sälja stationsbyggnaden och kanske det blir en liten busskur så småningom istället, vad vet vi. Med den första köparen vill S skriva ett hyresavtal om att hålla vänthallen öppen men de erkänner att ett sådant förbehåll inte kan skrivas långsiktigt om Resecentrum säljs vidare till en annan fastighetsägare.

År 1902 kom det säkert många besökare till Vimmerby, nu år 2016 kommer över en halv miljon besökare årligen hit. Även om de flesta inte kommer med tåg eller buss så är det många som gör det.

Som Centerpartister är vi för att privata alternativ skall finnas, men vi är även för att viss service och vissa bekvämligheter skall försäkras våra invånare och våra besökare.

Vi inom Centerpartiet har föreslagit att Kommunen behåller stationsbyggnaden och hyr ut till den som vill driva verksamhet och utveckla densamma, vi kan då försäkra oss om att väntsalen långsiktigt finns kvar till våra resenärer, invånare,  pendlare och besökare.

För att få ned kostnaden av driften bör vi snarast ersätta den befintliga oljepannan med fjärrvärme istället och det är ett av våra finansierade tilläggsyrkanden på budgetfullmäktige på måndag 28/11. Det ligger ju fjärrvärmeledningar i marken knappt 100 meter ifrån stationen.

Visst måste det vara väl värt den investeringen för en stad med över 500 000 besökare och många inpendlare och utpendlare, att kunna ha en uppvärmd väntsal vid vårt resecentrum.

Lars Sandberg(C)

Ingela Nilsson Nachtweij (C)

Magnus Danlid (C)