Pelarne skola

Vad som ska hända med Pelarna skola är inte Vimmerby kommuns största och mest avgörande fråga men vi kan inte låta bli att uppmärksamma att Socialdemokrater och Moderater i andra affärer gärna både lägger tid på att förhandla och skickar med pengar för att kunna sälja en fastighet eller verksamhet som går med förlust just för att verksamheten ska få en ägare med vilja och goda möjligheter att lyckas.

Vi tror tillräckligt på idéerna från föreningen Träffpunkt Pelarne skola för att yrka att en fortsatt dialog bör föras. Föreningen har absolut begärt för mycket pengar från kommunen för övertagandet men naturligt vore att kommunen assisterade med konvertering av värmesystemet och godtar att behandla föreningen som alla andra lokalägande föreningar, t.ex. såsom kommunens bygdegårdar som får ett visst stöd för att hålla lokalerna tillgängliga. En dialog som kan leda framåt är bättre än ett avslag som inte leder någonvart.

Ingela Nilsson Nachtweij

Erik Paulsson

Bo Svensson
Centerpartiet i Vimmerby