• / Nyheter
  • / Detta är närodlad politik för oss

Detta är närodlad politik för oss

Kommunfullmäktige hade flera frågor igår där vi i oppositionen inte var eniga med Moderaterna och Socialdemokraterna som nu leder kommunen. Några av dessa frågor beskriver vi i detta inlägg. Vill Du vara med och utveckla Vimmerby tillsammans med oss? Tveka inte att kontakta någon av oss i Centerpartet. Vi behöver ett nytt ledarskap med fokus på det närodlade.

Närodlad politik i kommunfullmäktige 25 september 2017

Vi vill:

- Göra det möjligt för fler att förstå och följa de politiska besluten i kommunen, för att fler ska kunna, våga och vilja engagera sig besluten som påverkar vår vardag i Vimmerby kommun.

Därför vill vi förklara och motivera våra förslag och beslut i kommunfullmäktige. Vi börjar direkt med gårdagkvällens sammanträde då vi hade flera motioner och en interpellation om vilken förskola vi ska bygga i tätorten.

Vi föreslog

- Att förskolan ska vara flexibel och nära behoven och att verksamhet prioriteras framför höga lokalkostnader.

Vi vet att behovet av förskoleplatser och mer resurser till förskolan är stort, både i tätorten och på landsbygden.

Därför har vi ställt frågor och förklarat vår syn på behoven inom förskolan för kommunfullmäktiges majoritet.

- Att elever ska ha rimliga tider för resor till och från skolan.

Därför har vi röstat för att införa en begränsning av restider och väntetider för kommunens skolskjutsar.

- Att idrottshallen ska vara så säker och ändamålsenlig som möjligt för de aktiviteter som bedrivs där.

Därför har vi röstat för en utredning av renoveringsbehoven i idrottshallen.

- Att fler ska ha möjlighet att förstå och bidra med konstruktiva förslag för hur kommunens budget ska utformas.

Därför har vi röstat för att det ska finnas bättre möjligheter för alla partier att få insyn i budgetprocessen.

Moderaterna och Socialdemokraterna röstade emot medan oppositionen var samlad för våra förslag. Vi voterade några av frågorna och då blev resultatet 26-14 eller 25-14. Många ledamöter hade tyvärr lämnat sammanträdet när motionerna skulle avgöras eftersom de ärendena ligger sist på dagordningen. Vi hade minst tio olika personer som föredrog olika aktuella och intressanta frågor innan motionerna skulle avgöras och det är ett demokratiproblem att ledamöterna lämnar mötet innan det är slut. Det bör kommunfullmäktiges presidie reflektera över tillsammans med kommunstyrelsen som bereder demokratifrågorna.

Hör gärna av dig om du vill du veta mer om våra förslag eller har tankar och idéer om vad som är viktigt i din vardag. Ring 076-1367700 eller mejla ingela.nilsson.nachtweij@vimmerby.se

Vi behöver ett nytt ledarskap i Vimmerby kommun. Välkommen att engagera Dig. Tveka inte att höra av dig till någon av oss i kommunfullmäktigegruppen.