Centerpartiet lägger en motion i Riksdagen med innehållet i Lars Sandbergs motion

För cirka två år sedan samlades Kalmar läns centerpartistiska bostadspolitiker på Vimarhem i Vimmerby och här inleddes ett samtal med Centerpartiets bostadspolitiske talesperson Ola Johansson som deltog i blocköverskridande samtal om processen att ta bort en av anledning till varför det var så svårt att bygga hyresbostäder.

"Allbolagen" från 2011 skulle ge en jämnställd marknad där kommunala bostadsbolag konkurrerade med privata bolag på samma villkor. Men det innebar också att kommunala bostadsbolag inte kan bygga, på platser där privata inte bygger eftersom de inte kan nå lönsamhet inom nedskrivningstiden.

Lars Sandberg skrev en motion som innebär en lättnad i dessa regler, under förutsättning att de privata bolagen inte byggde eller planerade att bygga. Motionen uppskattades i länet och vi fick starkt stöd från Centerpartiet i Högsby som också ställlde sig bakom motionen.

Partiledningen har lyssnat på oss i Kalmar län. Riksdagsman Ola Johansson har bekräftat att Lars stämmomotion täcks av en nyskriven riksdagsmotion, vilken lämnas in kommande vecka för att underlätta bostadsbyggande i hela Sverige.