Köp marken av Svenska kyrkan

Vimmerby kommun växer och då behövs mer mark till bostäder och till kommunal verksamhet.

Därför uppmanar vi nu Moderaterna och Socialdemokraterna att agera med beslutsamhet och handlingskraft och se till att Kyrkans mark norr om Vimmerby vid Astrid Lindgrens gata blir kommunal exploateringsmark snarast.

Centerpartiets gruppmöte gav mig som gruppledare ett mycket tydligt besked i maj 2017 att verka för att denna mark blir kommunal. Oavsett vad den kommer att användas till så kommer den att behöva förvärvas.

Därför undrar vi hur aktiva de båda kommunalråden är i denna förhandling med egendomsnämnden i Linköpings stift. Pastoratet i Vimmerby har beskrivit för egendomsnämnden, hur viktig marken är för kommunen i samband med kyrkovalet i september. Nu är vi inne i november och varje gång jag efterfrågar hur förhandlingen fortskrider får jag avvaktande svar.

Därför undrar vi när kommer ni att börja delta aktivt i förhandlingarna? Hittills har samtalen med stiftets egendomsnämnd endast skett med kommunens gatuchef. Vi tror att det behövs politisk kraft för att sy ihop denna affär. Det brådskar, enligt oss i Centerpartiet i Vimmerby. Bostadsbristen begränsar vår attraktionskraft och tillväxtpotential. Vi behöver mark till framtida förskoleverksamhet mm.

Ingela Nilsson Nachtweij (c)
Vimmerby