Tågen på Stångådalsbanan står stilla. Det är helt oacceptabelt!

På grund statsmakternas bristande intresse för utveckling av hela landet så har vi hamnat i denna situation. Ansvaret vilar tungt på de rödgröna partierna som har den politiska majoriteten i såväl län/region och nationellt.

Trafikverket uppvisar en nonchalans mot våra behov. På grund av bristande planering och nödvändiga underhållsåtgärder så tvingas man stänga tågtrafiken under nästan en hel vecka mitt under semesterperioden. Kunderna tvingas till bussersättning, vilket är ett sämre alternativ kvalitets- och komfortmässigt.

Kalmar län har goda förutsättningar till utveckling. Såväl industri som besöksnäring går bra. Då måste också staten, som har ansvaret för nationella vägar och järnvägar anslå pengar så att vi har anständiga möjligheter till transporter.

Det behövs därför ett nytt ledarskap, såväl i region/landsting som i riksdagen.

Ingela Nilsson Nachtweij

Leif Larsson
Centerpartiet

Kommentarer

    Du måste vara inloggad för att få kommentera

    Stängd för fler kommentarer

    Gå till profilsidan för $userIdentityName

    Vänligen verifiera att du inte är en robot

    1000