Vi måste få till fler möjligheter inom nära yrkesutbildning

Tvåårigt yrkesgymnasium med möjlighet till ett tredje år för att erhålla högskolebehörighet vill vi i Centerpartiet komplettera gymnasiet med. Det skulle snabbt utbilda de hantverkare som vi behöver när det nu byggs så mycket i Sverige. Många vill jobba med händerna och det räcker med två års studier för att lära sig grunderna för att laga mat, bygga hus, dra rör, göra elinstallationer, producera livsmedel, klippa hår, sköta djur, vårda äldre, köra lastbil, köra maskiner mm. Givetvis ska det vara möjligt med ett års förlängning för den som vill ha behörighet för vidare studier. Vi vill också utveckla lärlingsutbildningen vid Vimmerby gymnasium. Unga och/eller utrikesfödda som snabbt vill in på arbetsmarknaden kan lockas till en lärlingsutbildning. Då krävs det en fast arbetsplats som tillhandahåller en handledare för lärlingen. Just nu finns det ett fåtal som går lärlingsprogrammet men det borde finnas plats för fler att studera på detta sätt. Tyskland till exempel har en mycket mer offensiv och mer positiv attityd till lärlingsutbildningar så där kan vi hämta kunskaper och erfarenheter.

Nuvarande politiska ledning i Barn- och utbildningsnämnden ser inga möjligheter att utveckla lärlingsprogrammet vilket vi anser rimmar illa med näringslivets behov av kompetens. Här skulle vi istället behöva träffa näringslivets representanter för att undersöka intresset bland företagen för att ta emot lärlingar. Det är ett sätt för ett företag att rekrytera och utbilda framtida anställda.

Vi behöver också arbeta hårt för att få hit fler högskoleutbildningar och KY-utbildningar. Det är en mycket viktig fråga för en landsbygdskommun som Vimmerby med en stark lokal arbetsmarknad. Vi har inom vissa branscher problem med alltför svårt att locka högskoleutbildade. Att hålla kontakten med de som flyttar iväg för studier och/eller skaffar sig internationella erfarenheter. ofta vill man flytta hem när man bildar familj och då är det viktigt med en naturlig kontakt och stabil relation med hembygden.

Peter Karlsson

Anna Svensson
Centerpartiet i Vimmerby