• / Nyheter
  • / Lokalt kött i allas frysar!

Lokalt kött i allas frysar!

På Centerpartiets initiativ träffades Kommunstyrelsens arbetsutskott och representanter från LRF under tisdagen för att diskutera det allvarliga läge våra lokala bönder och köttproducenter hamnat i.

Dels ville vi uppdatera oss kring hur kommunens inköp av kött ser ut och vi ville även få en dagsaktuell lägesbild ifrån drabbade bönder.

Vimmerby kommun köper idag in mellan 95 och 99 procent svenskt kött, variationen ligger i om man räknar med processade köttprodukter såsom korv etc. eller ej. Här finns således inte så mycket mer vi kan göra ifrån kommunens sida. En möjlighet till som vi önskade undersöka var huruvida kommunen skulle kunna köpa in och frysa ned kött för att på så vis minska det övertillgång vi upplever just nu.

Våra kommunala kök är dessvärre inte anpassade för att hantera fryst kött i större mängder då det i ett restaurang eller offentligt kök inte är tillåtet att tina kött på diskbänken utan det måste finnas kylar för att hantera detta. Annars skulle vi ju ha kunnat göra som en del andra kommuner i länet och hyrt in fryscontainrar för att dra vårt strå till stacken.

Återstår då bara att uppmana fler att efter förmåga försöka göra något litet för att hjälpa till. Vi själva kommer att köpa och frysa in mellan 50 och 150 kg lokalproducerat kött vardera för att bidra efter vår förmåga.

Alla i vår kommun kan nog inte göra detsamma. Men om bara 1000 familjer till fryser in 10 kg kött vardera så blir det 10 ton kött. Och det blir i nötkött i konsumentledet ungefär 47 djur, kanske inte så mycket men förhoppningsvis så är vi många som kan lagra betydligt mer.

Och du som föredrar att köpa svenskt kött! Glöm inte heller att risken är stor att det blir betydligt svårare under både 2019 och 2020 att köpa svenskt!

Erik Paulsson

Ingela Nilsson-Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby