Centerpartiet har hållit årsmöte

Under onsdagskvällen höll Centerpartiet i Vimmerby kommun årsmöte. Årsmötet inleddes med att Björn Johansson, ordförande i Vimmerby handel, informerade om handelns situation i Vimmerby.

Årsmötet valde en ny styrelse för 2020. Till ordförande omvaldes Marcus Jonmyren, Vimmerby. Övriga ledamöter omvaldes Dennis Lindström, Locknevi, Eva Svensson, Frödinge, Lars Sandberg, Djursdala, Magnus Danlid, Vimmerby, Tanja Paulsson, Locknevi och Lisbeth Karlsson, Frödinge. Ersättare i styrelsen omvaldes Peter Karlsson, Södra Vi samt nyvaldes Ulf Svensson, Tuna och Jacob Käll, Djursdala.