Satsa på yrkesgymnasieutbildningar i Vimmerby

Vi i Centerpartiet vill gärna se en satsning på yrkesgymnasieutbildningar i Vimmerby. Tillsammans med våra duktiga lokala företag vill vi utveckla yrkesutbildningarna så de tilltalar våra ungdomar, samtidigt som de tillgodoser företagens stora behov av kompetenta medarbetare.

Det vore även en god idé att utveckla lärlingsutbildningen på Vimmerby Gymnasium så att vi i större utsträckning kan locka våra ungdomar med en snabbare väg till arbetsmarknaden. Här behöver vi få med oss företagen i Vimmerby kommun då en lärlingsutbildning kräver en fast arbetsplats att vara på. I Tyskland har man en mer offensiv och positiv syn på lärlingsutbildningar och här anser vi att vi kan hämta både kunskap och erfarenheter.

En mycket positiv sak vi har här i kommunen är vårat Teknikcollege som vi har tillsammans med Hultsfred, Mönsterås, Oskarshamn och Västervik. Här har vi fått möjligheten att träffa näringslivets representanter. Företagen ser det som ett bra sätt att kunna rekrytera och utbilda framtida anställda.

En landsbygdskommun som Vimmerby med en stark lokal arbetsmarknad behöver också arbeta hårdare med att starta distansutbildningar med relevanta kurser/utbildningar för vår kommun och våra företag. Det ska vara möjligt att studera på hemmaplan.

Slutligen behöver vi även bli bättre på att ta hand om våra utflyttade unga vuxna som lämnat kommunen för vidareutbildning och som säkerligen skaffat sig viktiga erfarenheter. När de bildar familj är det inte helt ovanligt att de vill vända hemåt för att slå sig till ro i sin hemkommun. Under mandatperioden har vi jobbat hårt för att skapa nya områden för byggnation, som exempel kyrkans mark vid Nybble. Här är det viktigt med ett kontaktnät för en trygg, naturlig och stabil relation till sin hembygd.

För en högre kompetensförsörjning och för Vimmerbys bästa, ge oss din röst.

Peter Karlsson (C)
Angelica Gunnarsson (C)
Dennis Lindström (C)
Ledamöter för Centerpartiet i Barn och Utbildningsnämnden