Anställningsstopp och löneökningstak

Personbild


Den största utmaningen för alla politiker är att formulera problemet på ett sånt sätt att det tillåter sig att lösas. I Vimmerby är vi överens om problemet men varken om frågeställningen eller lösningen. Detta inlägg är det femte i en serie inför folkomröstningen där vi åter pekar på att det finns seriösa besparingsalternativ när man röstar B!

När utgifterna är större än inkomsterna och uppsägningar är ett måste i en kommun eller ett företag så är det personer som arbetar med stödfunktioner och administrativa uppgifter som man brukar varsla om uppsägning först. Produktionspersonal är värdeskapande och normalt de sista som ett företag vill varsla. I offentlig verksamhet är det ofta tvärt om. Det är ett både ett känt och globalt problem, som nu utspelas i Vimmerby Stadshus.

Kommunal verksamhet är inte vinstdrivande, men ändå värdeskapande för medborgarna. De värden kommunal verksamhet skapar är skola, vård och omsorg samt trygghet och stabilitet. I Vimmerby vill S+M kapa den värdeskapande verksamheten medan den administrativa lämnas nästan orörd.

Innan uppsägningar inleds i privatföretagen utförs åtgärder för att undvika detta överhuvudtaget. Detta steg saknas helt i det nedskärningspaket S+M driver. Centerpartiet ser det som nödvändigt att dessa steg tas. Vi vill därför föreslå följande tre åtgärder, ett temporärt löneökningstak, ett anställningsstopp samt sänkta politikerlöner.

Löneökningstak är allt vanligare förekommande och innebär att en anställd maximalt kan öka sin lön med en fastslagen summa istället för en procent av lönen. Vimmerby Kommun har 1270 tillsvidareanställda varav drygt 50 av dessa tjänar över 40 000 kr i månaden.

De högst avlönade kommunanställda får tillsammans en lön på ca 2,4 miljoner/mån. Om man skulle frysa deras lön helt ett år, istället för att ge en standardökning på 2% sparas ca 0,6 miljoner. Räknar man med sociala avgifter blir besparingen ca 0,8 miljoner/år

Penningsummorna är inte absoluta utan potentiella. Detta måste förhandlas om med de berörda genom fackföreningarna. Men besparingen behövs. Taket är en nödåtgärd och inte där permanent, det tas bort när det är möjligt.

För anställda kan det knappast bli aktuellt med sänkningar av löner, men för oss politiker som faktiskt själva beslutar om vad vi ska få för ersättning för vårt politiska arbete är det fullt genomförbart. Vi föreslår därför att KSO:s ersättning sänks från 90 % till 80% av riksdagsmannaarvodet. Detta sparar ca 440 000 varje år. Att besparingen blir så stor beror på att det påverkar alla fasta arvoden som betalas ut till förtroendevalda.

Anställningsstopp innebär att rätten att anställa fråntas kommunens chefer. Anställningar sker fortfarande men måste först godkännas av Kommunstyrelsen. Detta för att säkerställa att alla anställningar noga utvärderas, kan uppgiften fördelas mellan befintlig personal, behöver verkligen en person nyanställas? Även om någon slutar ska rollen utvärderas, måste nyanställning ske eller kan uppgifterna lösas på annat sätt.

Då har vi sparat in minst 1 miljon till utan att skära i kärnverksamheterna!!! Möjligheternas alternativ i folkomröstningen den 21 februari. Rösta B!

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.