Att lyssna!?!

Personbild


”Lyssna v. -de – försöka höra; uppmärksamt höra på; l.till ngt (bildl.) skänka uppmärksamhet åt”. Detta är Svenska akademiens definition av verbet lyssna. Ett enkelt ord som vi alla använder utan att kanske ge själva ordet någon större notis. Men det är intressant och ytterst viktigt att vara bekant med skillnaden i betydelse mellan att försöka höra vad någon säger och att uppmärksamt höra på.

För nog hade livet i Vimmerby varit både enklare och roligare om den politiska ledningen hade visat större förmåga att verkligen vilja skänka uppmärksamhet åt hur deras beslut kommer att påverka många av deras väljares vardag. Då hade man förstått att budgetförslaget som nådde allmänheten den 1:a april skulle väcka mycket stora protester. Både ifrån politiker och ifrån allmänheten.

Då hade man förstått att genom att föreslå att på en och samma gång stänga 4 av 9 grundskolor så skulle man reta upp en så stor del av väljarna så att en folkomröstning skulle bli oundviklig. Och man hade också förstått att det skulle komma att betraktas som en krigsförklaring mot både landsbygd och mindre tätorter. Man hade till och med kanske kunnat uppmärksamma att det inte skulle komma att bli helt enkelt att få plats med alla i de skolor som skulle ha blivit kvar.

Men istället för att innerligt lyssna ens på sina egna kritiker så valde man bara att höra vad som sades och låsa fast sig vid att inga andra alternativ fanns.

Alternativen har funnits hela tiden. Oppositionen samlade sig och la ett budgetförslag som innehöll minst lika mycket realism som majoritetens och minst lika stora besparingar utan att i brådrasket stänga skolor för intet ont anande föräldrar och barn.

Men inte heller det budgetförslaget är det enda tänkbara sättet att tackla kommunens driftsunderskott.  Lösningar finns det egentligen gott om så länge vi verkligen lyssnar på varandra, både politiker och invånare.

Men för att någon ska kunna lyssna måste den som har något att säga tala tydligt. Det lättaste sättet att tala tydligt till en politiker är genom röstsedeln.

Glöm inte bort din medborgerliga rättighet att rösta! Gå till vallokalen nu på söndag och rösta!

Erik Paulsson
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.