Bredband i hela landet – inför en digital allemansrätt!

Personbild


Vi anser att alla ska kunna vara en del av det digitala samhället oavsett var i landet man bor, och vi ser mer än gärna att en digital allemansrätt införs. En allemansrätt som garanterar stabil och snabb uppkoppling i hela landet, säger Ingela Nilsson Nachtweij och Magnus Danlid som reser till Centerpartiets stämma i Falun den 24-27 september där förslaget kommer att behandlas. 

Det är ett bra och viktigt förslag för landsbygden och vi från Kalmar län kommer att slåss för att detta blir verklighet. Centerpartiet har tidigare sett till att 3,25 miljarder kronor kommer att satsas på bredband till landsbygden under de kommande sju åren och öppnat upp för den allra modernaste och snabbaste mobiltelefonin, 4G, på landsbygden. Men mer måste till.

Man måste kunna lita på sitt bredband, inte minst på landsbygden där alternativen ofta är färre, säger Magnus Danlid.

Förslagen
* Inför en avbrottsersättning för operatörer inom bredband och mobiltelefoni. Det skulle skärpa kraven på operatörerna att ta sitt fulla ansvar vid avbrott och störningar.

* Se över möjligheten att komplettera en marknadsmässig utbyggnad av mobiltelefoni och bredband med s.k. samhällsmaster. Detta på platser där som har bristfällig mobiltäckning och där marknaden inte bedöms bygga ut nätet i tillräckligt hög takt.

* Nationella strategier och åtgärdsplaner förr utveckling av såväl digital utbildning som e-hälsa i landet bör skapas och vidareutvecklas.

* Frigörandet av 700-bandet bör förenas med ett täckningskrav för att förbättra täckning där vi i dag har så kallade "vita fläckar".

* Inför regionala bredbandskoordinatorer.

Ingela Nilsson Nachtweij


Magnus Danlid

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.