Folkomröstning – Ja Tack

Personbild


Jag är vanligtvis emot lokala folkomröstningar därför jag anser att folkvalda politiker har fått väljarnas förtroende att göra prioriteringar under den kommande mandatperioden. Dock tycker jag nu när det gäller de föreslagna skolnedläggningarna att folkomröstning är det enda rätta. Moderaterna och socialdemokraterna sa nämligen före valet att inga skolor skulle läggas ner, och det är inte enda gången socialdemokraterna bryter vallöften. Den tvåsamhet som Helen Nilsson och Micael Glennfalk så förtjust talade om i Vimmerby tidning efter valet har ännu inte bidragit till något positivt för Vimmerby kommun.

Före valet yrkade socialdemokraterna Helen Nilsson, Peter Högberg och Lis-Astrid Andersson att oppositionen i Vimmerby, då de själva var i opposition skulle ha vice ordförande i alla nämnder och styrelser, se kommunfullmäktiges protokoll den 23 juni 2014, § 113. Efter valet gällde inte detta utan moderaterna belönade istället socialdemokraterna med ett eget heltidskommunalråd på bekostnad av den nya oppositionens insyn och påverkansmöjlighet i nämnder och bolag.

Före valet pratade socialdemokraternas landstingskandidater om vikten av låga avgifter. Man valde i landstinget att låta vänsterpartiet fritt agera för gratis kollektivtrafik för vissa utvalda grupper i valrörelsen. Efter valet höjde bland andra de båda socialdemokratiska landstingsledamöterna i Vimmerby pendelkorten upp till 28% för långresependlarna vilket slår hårt mot många Vimmerbypendlare.

Före valet sa både socialdemokraterna och moderaterna i Vimmerby bl a att inga skolor ska läggas ner. Efter valet har dessa två stadsinriktade partier ytterligare en gång brutit sina vallöften.

Väljarna har uppenbarligen blivit vilseledda gång på gång av dessa tvåsamhetsföreträdare, eftersom det nu drivs en helt annan politik efter valet än vad som annonserades i stora tidningsannonser före valet. Därför har jag skrivit på för folkomröstning.

Magnus Danlid
Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.