Framtidens förskolor

Personbild


Moderaterna har interna strider om strategin för vart de asylsökande förskolebarnens ska gå i förskola i kommunen. Centerpartiet anser att Hattstugan initialt ska återöppnas för dessa barns behov då Marie Nicholsson har helt rätt i att små barn bör gå i förskola nära sitt hem.

Micael Glenmark har rätt i att Djursdala skolas fina utemiljö och bra lokaler bör användas för kommunens behov. Vi anser att det är bra att göra introduktionsklasser i Djursdala och Gullringen för låg-och mellanstadiebarn och samtidigt placera fler förskolebarn i Djursdala. Det är nämligen i dagsläget minst tio barn som står på kö till Djursdala förskola.

Föreningarna i Djursdala har erbjudit sig att hjälpa till att stötta introduktionsklasser så det bör vara det mest kostnadseffektiva alternativet för kommunen vad gäller introduktionsklasser. Vi vet inte heller hur långvariga behov som det kommer att vara då omsättningen av familjer kan bli omfattande. Integrationen mellan asylflyktingarna och de inrikesfödda på raster och  friluftsdagar skulle kunna bli mycket bra i landsbygdsskolornas småskaliga verksamhet.

Slutligen anser Centerpartiet i Vimmerby att alla barn ska ha möjlighet att gå i förskola i närheten av där familjen bor oavsett var man bor.

Centerpartiet i Vimmerby vill bygga ut förskolans framtida behov småskaligt av just det skälet och inte i "åttaavdelningsförskolor".

Ingela Nilsson Nachtweij
Gruppledare Centerpartiet Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.