Milstolpe i antidemokratisk riktning.

Personbild


Socialdemokraterna hann inte tillträda sin kommunalrådspost innan man vill skriva politisk historia i Vimmerby kommun.

Ända sedan Vimmerby kommun bildades 1971 har oppositionen inkluderats i det politiska arbetet. Men nu efter 40 år i opposition så vill så S ta bort möjligheten till den insyn de tidigare åtnjutit.

Varje nämnd i kommunen, även kommunstyrelsen, har ett presidium. I presidiet förbereds de frågor som ska tas upp på nästkommande sammanträde. I presidiet beslutas även dagordningen. De flesta nämnder i kommunen har mellan 5 och 7 ledamöter med undantag för kommunstyrelsen som har 9. Presidierna har utgjorts av 3 personer från respektive nämnd. Ordförande, vice ordförande samt 2:a vice ordförande, där de två förstnämnda oftast kommit från majoriteten och den sistnämnda ifrån oppositionen

Moderaterna i Vimmerby ville redan i somras ändra reglerna för nämndernas arbetsformer och genom att ta bort 2:a vice ordförande ifrån presidierna utesluta oppositionen från insyn i nämndernas förberedande arbete. Då stod C i demokratisk anda upp för både S och övrig opposition genom att motsätta sig dessa förändringar. Moderaterna tvingades att backa.

Men nu är det alltså Helen Nilsson och Vimmerbys Socialdemokrater som vill ta det första steget mot mindre demokratiskt inflytande i kommunen. Jag citerar från Socialdemokraternas hemsida: ”Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati” Var finns detta arv? Eller spelar socialdemokratins rötter längre ingen roll när man ser en möjlighet till makt? Eller har man varit så upptagen med att fundera över kommunens ekonomi att man helt och hållet överlämnat de organisatoriska frågorna till Moderaterna? Skulle det senare vara fallet borde vi alla i kommunen kanske vara allvarligt oroliga.

Demokratiberedningens försvinnande skulle kanske inte vara så kontroversiellt om det skett i en annan tid. Men med tanke på utvecklingen i Sverige och i vår omedelbara närhet under det senaste decenniet så är, och måste få vara, en av vår tids viktigaste frågor just demokratin. Att i ett sådant läge ta bort istället för att vidareutveckla Revisions- och Demokratiberedningen förblir för oss en gåta.

Ännu är det inte försent för Socialdemokraterna att stå upp för sina väljare. För knappast kan det vara så att de 3922 personer i Vimmerby kommun som lade sin röst på Socialdemokraterna står bakom en antidemokratisk utveckling. 4 år kan verka som en lång tid men arbetet inför nästa val har redan börjat. Nu lägger ni grunden för hur era väljare ska komma att uppfatta er under denna mandatperiod.

Erik Paulsson

Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.