Nominera en politiker

Personbild


Det finns många i Vimmerby kommun som skulle göra stor nytta om de ville vara med och göra Vimmerby kommun bättre. Det finns alltid ett behov att få in nya krafter i politiken. Jag tycker att följande person skulle vara lämplig att vara politiker inom Vimmerby kommun. Fyll i namn och kontaktuppgifter.

Du kan öppna formuläret i ett nytt fönster genom att klicka på följande länk: https://goo.gl/forms/Ad9R5Ilx7FuZCBpq1