Ny vattenförsörjningsplan måste fram

Personbild


Centerpartiet har lämnat in sitt remissvar angående aktualisering av översiktplanen (ÖP) som antogs 2007.

Det finns ett antal punkter som behöver revideras men vi ser det som att nuvarande ÖP kan aktualiseras under förutsättning att arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan påskyndas.

Alla kommuner ska ha en aktuell vattenförsörjningsplan som bygger på den regionala planen.  Den antogs i december 2013. http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Planeringsunderlag/
Regional%20vattenförsörjningsplan%20Kalmar%20län.pdf


Vimmerby kommun har med hjälp av LOVA-pengar tagit fram en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige år 2016. Planen är att denna ska följas av en vattenförsörjningsplan. Det finns en styrgrupp och en arbetsgrupp för detta arbete i kommunen och deras arbete behöver prioriteras och resursförsörjas.

2016 har varit ett mycket torrt år och under flera år har vi haft mindre nederbörd än ett normalår. Det har lett till en mycket låg grundvattennivå och nu krävs en mycket nederbördsrik höst och en snörik vinter för att återställa vattenbalansen så att kommunens långsiktiga vattenförsörjning tryggas. Många brunnar på landsbygden har sinat och "brunnborrarna" har haft mycket att göra under sommaren och hösten 2016. Många sjöar visar nu lägre vattennivåer än någonsin. Det är tydliga tecken på att åtgärder krävs även för den kommunala vattenförsörjningen.

Vi har också flera industrier som kräver mycket vatten och tillsammans med en växande besöksnäring så måste vi snarast utreda hur vår vattenförsörjning kan säkras långsiktigt.

Centerpartiet vill prioritera detta arbete och troligen behövs extra resurser för att färdigställa en vattenförsörjningsplan som kan antas som ett tematiskt tillägg till ÖP. Kommunstyrelsen har ansvaret för att ta fram en vattenförsörjningsplan och KS presidie bör lyfta in denna fråga skyndsamt på agendan.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby
gruppledare

Kontakta Ingela Nilsson Nachtweij

Kontakta Ingela

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.