Om framtid, attraktionskraft och ekonomi

Personbild


Centerpartiet ser med stor oro på hela Vimmerby kommuns framtid. Socialdemokrater och moderater har valt en väg som förutom att göra barn och äldre till de största förlorarna även riskerar att dränera hela kommunen på det som är vår största styrka: Det ideella engagemanget, viljan, glädjen och lusten att bidra till det gemensamma. Vårt ”sociala kapital”.

För det är det ideella engagemanget som lägger grunden till mycket av vår samhällsutveckling. Utan detta skulle vi inte kunna stoltsera med föreningar som sätter Vimmerby på kartan och samtidigt hjälper till att lösa kommunala problem. Problem som annars skulle ha kostat kommunen riktiga pengar.

Hur mycket dyrare skulle integrationsarbetet bli utan VIF:s hjälp? Hur skulle kommunens enda simhall skötas om det inte fanns engagerade Gullringsbor?

De som bor på landsbygden har valt att göra det av flera skäl och här finns ofta en attityd att man hjälper varandra lite extra för att skapa de mervärden som man önskar i sina liv. Det kan vara att man värderar att titta till en äldre granne så att hon eller han kan bo kvar några år till. Hemtjänsten eller äldreboendet får därför mindre kostnader om det finns en levande landsbygd där människor lever, trivs och värnar om varandra.

Vi menar att skolan är kittet för att skapa den landsbygd som attraherar fler och som håller annan service igång i stora delar av vår kommun. Därför blir konsekvenserna av skolnedläggningar på landsbygden mycket negativa för hela kommunens utvecklingskraft.

Vi kommer därför att lägga fram ett sparförslag varje dag från och med idag och fram till valdagen då ett enigt kommunfullmäktige vill ha svar från er medborgare hur hela kommunens framtid ska utvecklas.

Vi utmanar också majoriteten att antingen motbevisa varje dags förslag eller att låta skolorna i Djursdala, Gullringen och förskolan i Pelarne få vara kvar under denna mandatperiod och ge bygderna en chans att mobilisera så att skolorna blir långsiktigt hållbara.

Vi vill att du röstar B den 21 februari och att besparingarna inte ska tas genom att säga upp tolv lärare i grundskolan. Besparingarna blir tyvärr inte alls så stora som barn- och utbildningsförvaltningen presenterar om man ser kommunens ekonomi som en helhet.

Blir det billigare med längre dagar på fritids? Främjar det folkhälsan att inte ha tillgång till gymnastiksal i Gullringen? Och hur går det sen med simhallen?

Vad blir vinsten för de föräldrar som själva får skjutsa sina barn till fritids varje dag? Människor som faktiskt valt sin plats att bo på just för närhet till den service som finns.

Låt oss alla visa att vi värnar skolorna på landsbygden och vill utveckla hela kommunen. Det är närodlad politik för oss. Rösta B i folkomröstningen.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.