Öppet brev till Landshövding Stefan Carlson och Länsstyrelsen i Kalmar län

Personbild


Yxerns läge är akut och det krävs brådskande åtgärder av Länstyrelsen nu.   Jag menar att kapitel 26 paragraf 9, stycke 4 i Miljöbalken ska användas nu då Yxern situation är mycket svår i dagsläget. Mångfalden, fågellivet och fisken i sjön drabbas hårt av den låga vattennivån i Yxern nu. De som bor och verkar runt Yxern påverkas också vilket kan leda till psykosociala negativa konsekvenser.

Därför vill jag bjuda in länsstyrelsens handläggare i detta ärende och  landshövding Stefan Carlsson för ett uppföljande besök vid sjön Yxern i Vimmerby kommun så att Ni ser med egna ögon och förstår att "katastrofparagrafen" i Miljöbalken måste användas nu.

Ni var här 2014 och situationen har förvärrats sedan dess. Vi i Vimmerby vädjar till er att agera nu för att värna Kalmar läns största sjö. Vi har höga förväntningar på att Länsstyrelsen gör åtgärder nu när Yxerns vattenspegel minskar dag för dag.

Ingela Nilsson Nachtweij
Oppositionsråd i Vimmerby kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.