Politisk organisation kan spara 500 000 kr per år

Personbild


Infotext

Den största utmaningen för alla politiker är att formulera problemet på ett sånt sätt att det tillåter sig att lösas. I Vimmerby är vi överens om problemet men varken om frågeställningen eller lösningen. Detta inlägg är det fjärde i en serie inför folkomröstningen där vi åter pekar på att det finns seriösa besparingsalternativ när man röstar B!

Kostnaden för den nya politiska organisationen är en miljon högre än den var under år 2014. Det måste rättas till då kommunens ekonomi i dagsläget inte tillåter denna utökning av politikernas arvoden.

Vi föreslår därför att om man nu ska ha två kommunalråd så bör det ena samtidigt vara ordförande i Barn- & Utbildningsnämnden. Det skulle ge en besparing på 0,4-0,6 miljoner årligen.

Vi anser att det kan vara en fördel när kommunen måste minska sina driftkostnader om KS och de två stora nämnderna har ett tätare samarbete. Socialnämndens ordförande och BUN:s förste vice ordförande är redan ersättare i KS. Förståelsen för att nämnderna måste ha hård budgetdisciplin är extra viktig när vi måste minska våra driftskostnader.

Vi måste hitta besparingar som inte drabbar barn, unga och äldre. Det är avgörande för kommunens framtid. Det kan vi göra gemensamt i ett nytt KSAU, där majoritet och opposition arbetar gemensamt med 2017 års budget.

Nästa steg efter inrättande av KSAU bör därför vara att göra förste vice ordförande i KS till ordförande i BUN under resten av denna mandatperiod. Och då har vi sparat in 0,5 miljoner till. Det är närodlad politik för oss.

Möjligheternas alternativ i folkomröstningen den 21 februari. Rösta B!

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.