Samverkan med Linköpings universitet

Personbild


Johan Lilliecreutz  på Linköpings  universitet har skrivit avtal med Harald Hjalmarsson om samverkan mellan  Linköpings universitet och Västerviks kommun. Johan Lilliecreutz var även i  Vimmerby när jag satt i KS och jag påpekade att det är mycket viktigt att få  till samverkan mellan Vimmerby, Västervik och Hultsfred . Två tjänster i  Vimmerby planerades som skulle serva alla tre kommunerna.

Västervik backade på det och nu har man gått sin egen väg och kvar står Vimmerby utan fördjupad samverkan. Kontakter finns mellan företag och Linköpings universitet men vi behöver fler tjänsteföretag och då behövs ett utvecklat samarbete med universitet liknande det som Västervik inlett under Hjalmarssons ledning.

Detta är riktigt trist tycker jag när så många Vimmerbybor faktiskt flyttar till Linköping för studier och det skulle kunna generera återflyttning med en utvecklad samverkan för examensarbeten och praktikplatser samt föreläsningar. Olyckligatt kommunledningen inte hållt dessa kontakter varma och kunnat förhandla tillsammans med Västervik om detta. Kommunerna och universitet skulle tjäna på ett större grepp. Den nya kommunstyrelsen som tillträder 1/1 2015, och där jag tillsammans med PerÅke Svensson ingår från C, bör agera kraftfullt och återuppta samtal om utvecklad samverkan med Linköpings universitet för hela kommunens bästa.

Ingela Nilsson  Nachtweij 
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.