Utvärdera ledarskapsutvecklingen

Personbild


Den största utmaningen för alla politiker är att formulera problemet på ett sånt sätt att det tillåter sig att lösas. I Vimmerby är vi överens om problemet men varken om frågeställningen eller lösningen. Detta inlägg är det sjunde i en serie inför folkomröstningen där vi åter pekar på att det finns seriösa besparingsalternativ när man röstar B!

När nuvarande Kommunchef rekryterades så lades stor vikt vid att frågor om ledarskap skulle proriteras framöver. Från 2011 och framåt har det investerats minst 4 miljoner i ledarskapsutveckling. Formellt är det ingen investering utan pengarna belastar respektive nämnds driftsbudget. Därför finns inget investeringsbeslut, annat än ett beslut om att ledarskapsutbildning i den form som handlats upp, på löpande räkning, ska vara obligatoriskt för alla chefer.

Hur en organisation leds är en utav de viktigaste faktorerna för framgång och för att kunna skapa en inspirerande och kreativ arbetsmiljö där sjuktalen sjunker och trivseln ökar samtidigt som förtroendet från kunderna, i vårt fall medborgarna, också ökar.

Under den tid som förflutit så har tyvärr ett par illavarslande tecken visat sig:
1. Sjukskrivningarna ökar.
2. Förtroendekris från medborgarna.
3. Ekonomi och budgetdisciplin når fortfarande inte upp till satta mål.

Därför föreslår vi att Vimmerby kommuns ledarskapsprogram ska utvärderas för att säkerställa att det är på väg att föra oss i rätt riktning och hjälpa oss att komma tillrätta med de problem vi har och står inför. Vi måste också utvärdera om den ledarskapsmodell vi valt är den bästa. För även om ”Utvecklande Ledarskap” är en mycket populär modell så finns det flera, t.ex. ”Empatiskt Ledarskap”, ”Situationsanpassat Ledarskap” m.fl.

Under tiden vill vi säkerställa att medel inte försvinner i fel riktning och föreslår därför halverad utbildningstakt för pågående utbildningar. Under 2014 och 2015 har ca 1 miljon spenderats varje år och besparingen blir därför 0,5 miljoner.

Då har vi sparat in 0,5 miljoner till utan att skära i kärnverksamheterna!!! Möjligheternas alternativ i folkomröstningen den 21 februari. Rösta B!

Erik Paulsson

Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.