Välkommen till Västervik Sven-Erik Bucht

Personbild


Välkommen till Västervik och Kalmar län igen, landsbygdsminister Sven-Erik Bucht, du kommer till ett län som står för 12 procent av Sveriges mjölkproduktion och där 11 procent av arbetstillfällen har en koppling till dessa gröna näringar. Förra  gången du var på besök så frågade vi dig hur du skulle åtgärda problemen med det låga mjölkpriset och de många mjölkbönder som tvingas  mot konkurs. Vi föreslog till och med ett antal åtgärder för att hjälpa dig på traven, tyvärr ser det ut som att du stängt öronen och gjort allt för lite. Trots att mjölken inte debatteras lika hetsigt länge så är problemen inte lösta.

I förra januari tog Centerpartiet initiativ till Mjölklöftet, där kunden kan betala en extra krona för mjölken som går oavkortat till mjölkbonden. Kampanjen  fick stor uppmärksamhet och flera butiker nappade. Ica Sverige och LRF meddelade att modellen  införs i hela landet. Även Willys och Hemköp har tagit beslut om en  extra krona. Vi tror och hoppas att Centerpartiets kampanj har bidragit till dessa initiativ. Men det är inte en långsiktig lösning, på lång sikt behövs en ny politik.

Det behövs fler åtgärder för att mjölkbönderna ska klara den akuta krisen. EU bör tillfälligt  höja sitt interventionspris. Det innebär att EU erbjuder ett ”bottenpris” på mjölkpulver och smör, vilket driver upp  marknadspriserna. Här har du och regeringen varit passiva när andra EU-stater skjutit ner förslaget.

Över  huvud taget saknar vi landsbygdspolitik från dig och regeringen. Den  senaste statliga utredningen om vård visar att det satsats för lite på  nära vård utanför sjukhusstäderna. De gröna näringarna kvävs under en röd företagsfientlig politik. Vi hoppas att du kommer med fler lösningar för en levande landsbygd och en politik som gör det möjligt att klara ekonomin som bonde och landsbygdsföretagare. Annars har vi återigen ett antal förslag som du kan dra nytta av.

Långsiktigt menar Centerpartiet att kostnaderna och regelbördan måste minska. Ett första steg som du som minister skulle kunna ta är att stoppa de kostnadshöjningar som planeras, något som du inte verkar vilja göra. Regeringen har redan höjt, och tänker fortsätta höja, kostnaden för att ha en ung anställd. I en bransch som sysselsätter många ungdomar är det ett hårt slag mot böndernas redan ansträngda ekonomi.

Centerpartiet vill i stället sänka kostnaderna för mjölkbönderna. Ett konkret steg för sänkta kostnader presenterade vi i Almedalen då vi la ett  förslag om att slopa arbetsgivaravgiften för den första anställda i två år för en lönekostnad upp till 180 000 kronor. Det skulle minska  kostnaden för arbete, en av de största konkurrensnackdelarna för svenskt  jordbruk. Vi vill också behålla visstidsanställningarna, ursprungsmärka  mejeriprodukter, tillsätta en regelförenklingskommission och stärka kapitaltillgången på landsbygden.

På det viset ser vi till att ta svenska mjölkbönder ut ur krisen och långsiktigt stärka konkurrenskraften för landsbygdsföretag. Med rätt politik blir svensk mjölk och svenska livsmedel också  fortsättningsvis möjligt att köpa för konsumenten, jobben behålls på  landsbygden och det svenska landskapet behålls öppet och tillgängligt  för alla.

Anders Åkesson
Riksdagsledamot (C)

Christer Jonsson
Distriktsordförande, C Kalmar län

Ingela Nilsson Nachtweij
Oppositionsråd, Vimmerby kommun

Mats Hugosson
1e vice ordförande KS i Västerviks kommun

Lars Rosander
kommunalråd Hultsfreds kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.