Var är gatubelysningen runt Borgrundan?

Personbild


Kommunstyrelsen beslutade i november 2011 att bifalla Lisa Bloms medborgarförslag om belysning längs med Borgrundan i Vimmerby.  

Pengar avsattes ur investeringsbudgeten och även driftkostnad beslutades. I beslutet står det att arbetet ska genomföras under första halvåret 2014. Kommunfullmäktige fick del av detta beslut som ett meddelande i januari 2014 och nu undrar jag som kommunfullmäktigeledamot vad som hänt. 

Det finns nämligen ingen belysning längs Borgrundan nu i november 2014. Och det är ju nu och kommande månader som den behövs som bäst för säkerhet och folkhälsa så att Vimmerbyborna kan vandra, jogga, rida och cykla säkert längs hela Borgrundan. 

Rein Soovik motionerade om detta år 2010 men då avslogs motionen av kommunstyrelsen, så många blev extra glada när medborgarförslaget med samma innehåll bifölls några år senare. 

Men än så länge lyser belysningen med sin frånvaro. 

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.