Vikariehantering

Personbild


Före 2008 skötte samtliga enheter inom socialförvaltningen sin egen vikariehantering. Medarbetarna vid enheterna upplevde att man ägnade mycket tid till att söka vikarier, tid som man istället behövde till ordinarie verksamhet. Bristen på samordning påverkade enheternas ekonomi negativt. Resursenheten tillkom under 2008 för att råda bot på dessa brister och hanterar idag frånvaro och behov av ersättare inom socialförvaltningen.

Under oppositionens arbete med en alternativ budget lyfte Jimmy Alexandersson (L) frågan om vikarieanskaffning inom BUN och föreslog att Socialnämndens resursenhet med vikariepool skulle starta samverkan med BUN för att få en bättre och mer kostnadseffektiv vikarieanskaffning.

Bra förslag tyckte både skolchef Birgitta Sahlin och socialchef Anette Nilsson. Men skälet till att det inte redan var gjort var att man hade olika dataprogram, Medvind och Besked.

Igår gjorde Ingela Nilsson Nachtweij (C) en uppföljning av detta och frågade Pia Ernlund Bengtsson som är verksamhetschef på BUN om detta samarbete var på gång. Vi håller på med det just nu var svaret. Vilken tidsplan har ni? Ingen, var svaret, men vi tittar på det nu. Vad skulle ni vinna i pengar tror du? Svårt att säga men det skulle bli mycket mer lönsam metod för oss i BUN. Nu har vi flera rektorer och enhetschefer som kallar in vikarier själva och vi behöver få bättre struktur på detta.
 
Om det visar sig omöjligt att samordna denna funktion mellan Socialförvaltning och Barn och utblidningsförvaltning så skulle man kunna titta på t.ex. Kisa som redan har ett vikariesystem för skolan via Itsam...

1+1=3. Kostnadseffektivare vikarieanskaffning och samtidigt färre lärarlösa lektioner. BUN behöver effektivisera detta för att slippa öka antalet barn på förskolan, stänga landsbygdsskolor och samtidigt höja kvalitén. BUNs budget är knapp och alla stenar måste vändas!

Jimmy Alexandersson
Liberalerna

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.