Yxern

Personbild


Nu har Länsstyrelsen avvärjt den  akuta försämringen som hade varit en konsekvens om dammluckorna öppnats vid  vattenståndet 90.05 som de ska göras enligt den omoderna och eventuellt  felaktigt skrivna vattendomen från år 1938. Många anser dock att tappningen  borde ha minskats redan långt tidigare till 400 liter per sekund vilket är en  halvering jämfört med hela sommarens tappning. 

Miljökatastrofen som många förutsåg  redan för månader , kanske rentav år sedan är ett faktum. Sjöregleringen har  redan orsakat försämrat fiske i sjön vilket bevisats av ett provfiske som  genomfördes 2014.

Den långsiktigt hållbara planen för  Kalmar läns största sjö är det som alla aktörer tillsammans nu måste  skapa.

Jag hoppas därför att alla aktörer  i samklang kan enas om att verka för en sjö med naturlig avrinning? Vimmerby och  Västerviks kommuner har uttryckt den viljeinriktningen. Nu inväntar vi de  övrigas uppfattning i denna fråga och jag hoppas att vi kan snabbt enas om en  gemensam målbild för Yxern och en snabb prövning av  vattendomen. 

Den 26 oktober hålls ett viktigt  möte om detta i Västervik. Tills dess arbetar jag med flera för att vi har ett  konstruktivt förslag framme med förslag till finansiering för att pröva  vattendomen och en
gång för alla återskapa en sjö med naturlig avrinning. Yxern  är nämligen en ytterst olämplig sjö att reglera och dagens förutsättningar med  modern småskalig vattenkraftsteknik och omlöp  ger möjlighet till en sjö med  höga naturvärden samtidigt som kraftproduktion kan  fortsätta.

Ingela Nilsson Nachtweij (C)
Oppositionsråd Vimmerby  kommun

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.