Motion om introduktionsklasser i Gullringen och Djursdala

Personbild


Civila samhället har erbjudit sig att hjälpa till för att få  till stånd en skolverksamhet med samordnad introduktionsklass med  befintlig skolverksamhet i Djursdala. Svenska kyrkan, Djursdala  intresseförening, Djursdala idrottsförening och Betelförsamlingen i  Djursdala skriver så här:

"Det viktigaste när man kommer till ett nytt land är att lära sig språket. Detta görs bäst om man samtidigt får studera svenska och ha täta utbyten med svenskar. Internationell forskning visar att det bästa för nyanlända därför är att gå en begränsad period, sex månader till ett år, introduktionsklass för att lära sig grunderna i språket och få en förförståelse för ämnena som man läser i skolan. Under den tiden ska man helst ha täta kontakter med andra klasser. Efter det slussas man ut i ordinarie undervisning.

Integrationen bör kunna fungera bra i en liten, trygg miljö där alla känner alla. Här finns en naturskön skolgård och ofta spontana lekar där alla deltar. Eleverna har hittills visat sig duktiga på att få alla att känna att de får vara med. Att få in ett antal helt nyanlända barn i gemenskapen tror vi kan vara en bra och nyttig utmaning för våra barn.

Beroende på antal barn kan introduktionsklassen antingen vara i det som nu är biblioteket eller i fritids rum, som från början varit ett klassrum. Här finns alltså fina lokaler, en bra miljö för att ge barnen bästa möjliga start på deras liv i Sverige. Pedagogerna i Djursdala skola är vana vid att arbeta åldersintegrerat och bör kunna stötta den/de pedagoger som tar hand om introduktionsklassen på ett bra sätt även i den uppgiften. Kostnaden för kommunen blir låg eftersom barnen kan åka i bussarna som kör nästan tomma ut till Djursdala på morgonen. Idrott, slöjd, friluftsdagar med mera kan barnen ha gemensamt med de andra klasserna. Detta borde kunna ge en väldigt bra start på livet i Sverige för dessa barn.

Som föreningar och kyrkor kan vi även försöka bidra till en meningsfull fritid. Vi är som alltid beredda att stödja en positiv utveckling för hela vår kommun. "

Att samordna skolornas verksamhet med de asylsökandes skolverksamhet ger flera vinster. Det civila samhället på landsbygden kan också starkt bidra med utveckling av landsbygdsskolorna i Gullringen och Djursdala.

Därför föreslår Centerpartiet
att kommunen möjliggör en skolverksamhet som innehåller introduktionsklass i Djursdala och Gullringen

att kommunen inte säljer skollokalerna i detta skede då vi inte känner till framtida behov

att kommunen tar tillvara möjligheterna på bästa sätt till samverkan med det civila samhället för att få  till bra skolverksamhet på skolorna i Djursdala och Gullringen med introduktionsklasser för asylsökande barn F1-6 i samverkan med befintlig skolverksamhet

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.