Motion till kommunfullmäktige i Vimmerby Vi måste bli fler Vimmerbybor

Personbild


Vimmerby kommun har haft negativa befolkningssiffror under en lång tid och under år 2013 var minskningen större än på flera år. Nu måste det göras en kraftsamling för att vända den negativa befolkningsutvecklingen i kommunen.

Vimmerby kommun har ett av Sveriges främsta varumärken tack vare att Astrid Lindgren har satt orten på kartan. Vimmerby kommun har ett sjudande näringsliv med stor potential och tillväxt och Vimmerby som bostadsort är mycket bra. Men det krävs en kommunikationsstrategi för att fler ska flytta hit och välja att leva och verka i Vimmerby kommun.

Ambassadörer finns det många i den äldre generationen och bland utflyttade Vimmerbybor finns en stark hembygdskänsla. Hur är det då med den yngre generationen? Vilken Vimmerbyanda finns bland dem? Är de stolta över sin uppväxt och är de ambassadörer för sin hembygd när de reser bort, flyttar för studier eller för att skaffa sig internationella erfarenheter.

Mats Trondman bevisar med sin forskning att ungdomar vill flytta tillbaka till sin hembygd och att det i synnerhet är unga välutbildade kvinnor som vänder flyttar tillbaka.

För att bryta den negativa befolkningsutvecklingen yrkar därför Centerpartiet i Vimmerby
- Att Kommunikationen med utflyttade ungdomar stärks genom exempelvis samverkan med FRIZON och ungdomsrådet i Vimmerby och att det utvecklas mer dialog via sociala medier om Vimmerby kommuns attraktionskraft

- Att näringslivsenhetens och exempelvis Vimmerby turistbyrå utvecklar en mer aktiv inflyttarservice för att få fler att hitta till Vimmerby som bostadsort och som en bra ort att vara verksam i

- Att det görs en omvärldsanalys för att inspireras till att hitta NYA VÄGAR för att öka inflyttningen till kommunen och att det tas fram en strategi för att göra detsamma.

PerÅke Svensson
Centerpartiet i Vimmerby

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.