Centerpartiet uppmärksammar fritidsskola för nya svenskar i Älmhult!

Vår nationellt prisade fritidsskola för nya svenskar väcker intresse. Centerpartiets talesperson i idrotts- och kulturfrågor Per Lodenius (C) gjorde ett Studiebesök i Älmhult den 12 december.

Per Lodenius (C) är riksdagsledamot med ansvar för bl.a. idrottsfrågor och reser runt i Sverige för att uppmärksamma positiva exempel som tänker nytt gällande tillgängliggörande inom fritidssektorn och integrationsarbete. Denna måndag stod Älmhults kommun i fokus! Fritidsförvaltningen med fritidschef Thomas Franzén i spetsen har för andra året i rad satt samman ett digert program som engagerar ett stort antal ungdomar med utländsk härkomst i Älmhults kommun. Syftet är att ge dem en meningsfull fritid utanför skolans värld och samtidigt visa upp vårt fina utbud av fritidsaktiviteter i kommunen. Projektet bygger på samma upplägg som finns i kommunens idrottsskola för 7- och 8-åringar, men för lite äldre ungdomar mellan 13 och 18 år. Med stöd av lärare på Linnéskolan och Haganässkolan ges ungdomarna chans att upptäcka föreningslivet i Älmhults kommun. Bland andra var Malin David och Marianne Sthen med på mötet och berättade om sitt engagemang, också vid sidan av sina läraryrken. Att just lärarna hjälper till på fritidsskolan är en av förutsättningarna för att det ska fungera bra då de redan känner de deltagande ungdomarna mycket väl. Flera föreningar i kommunen är mycket aktiva i fritidsskolan, bl.a. Älmhults basketförening och Eneryda Volleyboll. Anna Kjell från Eneryda Volleyboll berättade att de lyckats knyta nästan ett helt nytt lag till föreningen, delvis tack vare fritidsskolan. Sverige har ett internationellt sett mycket speciellt föreningsliv som det kan ta ett tag för de nya i landet att bli bekanta med. Våra föreningar spelar en nyckelroll i mycket av integrationsarbetet varför det är viktigt att de som är nya i Sverige får hjälp att lära känna möjligheterna med att delta i föreningslivet. Anna Kjell påpekade också vilken oerhört god möjlighet det fanns att skaffa nya medlemmar i gruppen av nya svenskar och vilken glädje det finns bland de som väljer att engagera sig. Allt som allt var det en mycket lösningsfokuserad skara som Per Lodenius (C) mötte på sitt besök i Älmhult. Visst finns det problem kopplat till integrationen men genom att sprida våra positiva exempel ger vi fler en möjlighet att lyckas bättre med utmaningarna de ställs inför. Det allra mesta går att lösa, bara man hjälps åt. Ett stort tack till samtliga inblandade för att måndagens möte blev så bra! Gusten Mårtensson, (C) Vice ordf. Kultur och fritidsnämnden i Älmhults kommun