• / Nyheter
  • / Gruppmöte med Centerpartiet Älmhult 2017-01- 23

Gruppmöte med Centerpartiet Älmhult 2017-01- 23

Gruppmöte 20170123

Miljö- och byggchefen Mattias Karlsson gästade Centerpartiets andra gruppmöte för 2017. På agendan stod diskussioner om enskilda avlopp och den aktuella översynen av dessa runt om i Älmhults kommun (och i Sverige). För kvällen cirka 15 deltagande centerpartister bidrog med flera frågor i diskussionen.

Översynen som är påbörjad i Älmhults kommun kommer att fortgå ytterligare i något års tid. För att underlätta för de berörda har översynen delats in i etapper och i mindre geografiska områden där hålls informationsmöten för de som är intresserade. Gruppmötet enades om att detta är en viktig fråga som fortsatt bör bevakas på olika sätt av oss i Centerpartiet.

Iain Mackie delade med sig av sina idéer kring en cykelstrategi för Älmhults kommun. Iain påpekade vikten av att inte börja med att bara lägga mer pengar på att underlätta cykling i kommunen när vi faktiskt helt saknar en cykelstrategi i dagsläget. Börja i rätt ände: med en strategi för hur vi ska underlätta för cykling, därefter tillföra mer pengar.

Iain informerade om att Älmhults kommun är lite av ett ”cykelnav” i Sverige, de som ska cykla genom Sverige väljer oftast på två vägar: den genom Älmhult eller den längs västkusten. Detta var för många i gruppen helt ny information.

Iain gav också förslag på ett antal enkla åtgärder som skulle underlätta cyklandet i Älmhults kommun.

Dessutom informerades kring internbudgetarbetet i Utbildningsnämnden och Socialnämnden, bl.a. kring prognoser, befolkningsunderlag och framtiden i respektive verksamhet.

Gruppmötet enades också om:

  • Att någon form av insats kring cykling måste lyftas politiskt, företrädelsevis en motion.
  • Att Ingemar och Leif ska arbeta ihop en motion om vindkraft att skicka till partiets stämma i Malmö.

Nästa gruppmöte på Eriksgatan 1 den 20 februari.

Vid tangenterna, Gusten Mårtensson