• / Nyheter
  • / PRESSMEDDELANDE: Vi är alltid redo att ta över!

PRESSMEDDELANDE: Vi är alltid redo att ta över!

Inför kommunfullmäktige nästa vecka (där val av ny kommunstyrelseordförande ska ske) är vår uppmaning till nuvarande ledning att noga tänka över att ni redan idag har styrt kommunen med vår budget i 2 år – är det inte dags att se sanningen i vitögat! Lämna era platser till förfogande som ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna och låt fullmäktige avgöra vilka som är bäst lämpade att styra kommunen!

Under de senaste två åren har vi kunnat konstatera den nya politiska ledningens våndor och svårigheter att leda kommunen. Det parlamentariska läget i kommunen kräver att politiska ledningen är öppen och inbjuder till breda lösningar samtidigt som man har en tydlig bild av vart man vill komma. Ingetdera gör nuvarande ledning. Istället har de hamnat i en handlings-förlamning där ingen av de stora frågorna ges utrymme utan man fokuserar på detaljer.

Vi har som kommun en fantastisk möjlighet och utmaning i att fler människor vill bo och arbeta hos oss och det är vår absolut viktigaste fråga – att kunna växa och samtidigt göra det på ett ekonomiskt hållbart sätt.
Att då förhala frågor om bostadsbyggande trots att ärendet varit under hantering i två år är oförsvarbart. Att samtidigt inte ta våra ekonomiska utmaningar på allvar är oförsvarbart! Ekonomiskt ansvar innebär att ta ansvar för HELA kommunens ekonomi, inte låtsas som att det finns obegränsade mängder pengar att fördela ut.

Vid senaste kommunstyrelsemötet blev det smärtsamt tydligt att det inte finns någon sammanhållen ekonomisk politik från den politiska ledningen. ”Var man för sig själv” – eller kanske ”Var nämnd för sig själv” verkar istället vara måttot. En högst relevant begäran från C och M om att invänta prognoser innan vi fördelar ut pengar (som inte finns i nuläget) ifrågasattes. Vi ifrågasätter istället rimligheten i att nämndsordföranden i de stora nämnderna samtidigt kan sitta i sin nämnd OCH i kommunstyrelsen där de ska utöva tillsyn över nämndernas verksamhet och ta ett ansvar för helheten.

Svårigheten att engagera sig för den övergripande och långsiktiga ekonomiska situationen för kommunen leder till att ledningen tappar greppet om investeringar och kommande års budgetar. Det går inte att sitta som fågelungar och hoppas att staten ska rädda kommunens ekonomi kommande år!

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna tar kommunens möjligheter och utmaningar på allvar. Vi ser därför med oro på nuvarande politiska lednings
- Oförmågan att ta itu med de stora och utmanande frågorna
- Bristande ekonomiskt ansvar för hela kommunens långsiktiga ekonomi
Under våra år i ledande ställning kan vi samtidigt konstatera att vi tog ett samlat grepp kring ekonomin (klarade nämnder med mångåriga underskott, finanskris) samtidigt som vi satte fart på utvecklingen i hela kommunen. Ny stadsdel (med handelsområde, nytt bostadsområde), Haganäsväg och bostadsbyggande i centrum och satsningar på fiberutbyggnad i hela kommunen är några avgörande beslut som tagits under vår tid.
Vi har visat att vi har erfarenheten och kunskapen av att leda en kommun i utveckling, på ett ekonomiskt ansvarstagande sätt. Och vi är beredda att göra det igen!

Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna i Älmhults kommun

(Pressmeddelande 2017-02-22)