Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Penicillin ska användas när det behövs!

Penicillin ska användas när det behövs!

1. Minska användningen av antibiotika i världens djurproduktion
2. Kräv miljösäker hantering vid framställningen av antibiotikan, i upphandlingar
3. Arbeta för att minska förskrivningen av antibiotika i sjukvården.

Det är Centerpartiets tre krav, för att nå framgång i kampen mot multiresistenta bakterier och för fortsatt verkningsfull antibiotikaanvändning.

 Multiresistenta bakterier som står emot nästan all antibiotika, fortsätter att öka i Sverige. Detta drabbar patienterna direkt. Med spridningen av multiresistenta bakterier blir det svårare att förebygga infektioner och att behandla patienter. Under en sexårs-period har antalet fall fördubblats i Sverige, enligt folkhälsomyndigheten.

I EU dör varje år 25 000 människor till följd av sjukdomar som inte längre går att bota med antibiotika (700 000 i hela världen). Värst är läget i södra Europa där sjukvården för en ojämn kamp mot de multiresistenta tarmbakterierna. Vi måste vara mer försiktiga med hur vi använder ett av de bästa läkemedel som finns.

Vi måste fortsätta att arbeta för att få ned antibiotikaförskrivningen. I Sveriges storstäder förskrivs exempelvis mycket mer antibiotika per tusen invånare än i glesbygd. Skillnaden är inte försvarbar och tyder på att det finns en fortsatt överförskrivning i landet.

EU beslöt 2006 att förbjuda användning av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte inom jordbruket. Statistiken visar dock att en stor del av länderna fortfarande använder antibiotika förebyggande. EU:s värstingar är Cypern, Spanien och Italien, som använder mer än 100 gånger så mycket antibiotika per djurenhet, som Sverige. Tyskland, Belgien och Ungern ligger inte långt efter. De använder 10-20 gånger mer. Notera att Tyskland exporterar mycket kött till Sverige.

Läkemedelsframställningen är inte alltid säker. Flera rapporter från vattendrag vid läkemedelsfabriker i Indien har visat mycket höga halter av läkemedelsrester. En oacceptabel situation. SKL som upphandlar mycket mediciner, måste ställa krav på att framställningen ska vara miljösäker och att arbetsvillkoren är sjysta. Antibiotika i miljön är en perfekt grogrund för antibiotikaresistenta bakterier som sprids globalt, även till Sverige.

Centerpartiet ordnar en temadag med öppet kvällsmöte för att belysa antibiotikafrågorna och hur vi kan hjälpas åt för bättre förutsättningar.

Än så länge kan infektioner botas, tidigt födda barn räddas, transplantationer säkras och cancerpatienter få trygg vård. Det måste förbli så.

Sven Sunesson, Gruppledare Centerpartiet Region Kronoberg
Judit Svensson, ersättare folkhälsoberedningen
Patrik Davidsson, ersättare regionala utvecklingsnämnden