Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande:
Inget ökat medinflytande på Ljungby lasarett

Alliansen har lämnat en motion till Region Kronobergs fullmäktige där det
föreslås att Ljungby lasarett ska medges starta intraprenad, som ett led i ett
ökat medinflytande och självbestämmande, om intresse finns. Motionen föreslår
också att utbildning ska ges i att driva intraprenader och att Region Kronoberg
ska hjälpa till på det sätt som behövs.

Motionen behandlades i dag på Regionstyrelsens möte och vann inte gehör. Efter votering så beslöts att motionen skulle anses besvarad med en text som säjer att det inte ska ske.

-Det är synd att Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet inte vill ge Ljungby lasarett en chans att öka sitt självbestämmande. Genom att driva lasarettet i intraprenad skulle förutsättningarna för att öka verksamheten och att bli bättre på det som är Ljungbys starka sidor, kunnat öka, säger Carina Bengtsson, Centerpartistisk fullmäktigeledamot från Agunnaryd.

- Intraprenader ger en god inblick i driften av verksamheten liksom i ekonomin och kan därför ge motivation till än bättre resultat. Intraprenaden ger också verksamheten möjlighet att planera långsiktigt och behålla resultatet i verksamheten, säger Sven Sunesson, gruppledare för Centerpartiet i Region Kronoberg.

Frågan kommer att avgöras på Regionfullmäktige den 28 februari.

 

Kontakta gärna
Sven Sunesson, gruppledare
076-720 76 10

Carina Bengtsson
073 373 91 13

Ni hittar pressmeddelandet i pdf-format här >> , 122.7 kB.