Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Så skapar vi en närmare vård

För Centerpartiet handlar trygghet om att människor ska veta att vården finns där när de behöver, oavsett var de bor eller vad de tjänar. Men skillnaderna i vården klyver Sverige. Vid årsskiftet väntade 13 procent av patienterna i Kronoberg längre på specialistvård än vad som gäller enligt vårdgarantin. Det tycker Centerpartiet är helt fel och vi har därför en rad förslag för en närmare och mer tillgänglig vård.

När vi är sjuka är vi som mest utsatta. Då måste samhället fungera. Därför måste köerna kortas och vården komma närmare människor. I Kronobergs län var det i slutet av 2017 drygt 5 600 personer i kö till den specialiserade vården och av dessa var det fler än 1100 personer som inte fick vård inom 90 dagar. Regeringens passivitet skapar en stor otrygghet i människors vardag. Vi ser nu en klyvning mellan de som har möjlighet att få bra vård inom en rimlig tid och de som får ställa sig i orimligt långa vårdköer. Centerpartiet tänker påbörja återuppbyggnaden av en tillgänglig sjukvård människor kan lita på. Under nästa mandatperiod har vi satt upp tuffa målsättningar för en närmare vård i hela landet. 95 procent av patienterna ska få vård i tid och vi vill dubblera andelen med fast läkarkontakt. Det är inte lätta målsättningar, men det är rätt målsättningar.

För att lyckas krävs fler händer i vården. Centerpartiet har därför föreslagit ett nationellt sjuksköterskelyft. Vi vill att fler sjuksköterskor ska få möjlighet att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med full lön under studietiden, vi vill ge en examensbonus till sjuksköterskor som stannar kvar i yrket och se fler karriärvägar för sjuksköterskor. Det är dags att vi tar bättre hand om dem som tar så väl hand om oss.

Att köerna växt under denna mandatperiod är en konsekvens av dåliga politiska beslut. När den Socialdemokratiskt ledda regeringen tog bort Alliansens effektiva kömiljard ökade köerna och tillgängligheten har blivit sämre. Under 2013, när Alliansen styrde fick 93 % av patienterna i Kronobergs län specialistvård inom vårdgarantin och med nuvarande regeringen är det endast
87 %.

Trots att det går bra för Sverige prioriterar regeringen bort sjukvården vilket skapar en stor otrygghet för människor i utsatthet. Centerpartiet vill att tryggheten i hela landet ska öka, vårdköerna minska och vården finnas närmare. För det krävs ett nytt ledarskap för Sverige.

 

Annie Lööf, Partiledare Centerpartiet
Eskil Erlandsson, Landsbygdspolitisk talesperson Centerpartiet