Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande:

Kostnad över länsgräns blir lika i Sydsverige

Centerpartiet motionerade till Regionfullmäktige 17-02-20 om att den extra kostnad som tillkommer vid resande över länsgräns, skulle tas bort. Fullmäktige beslöt vid behandlingen att bifalla motionen och arbetet har sedan dess pågått.

Alla län i Småland, Halland, Blekinge, Skåne samt Västra Götaland har deltagit i diskussionerna. Klart är nu att alla dessa länsgränser utom den mot Västra Götaland kommer att gå in i ett nytt system där länsgränserna inte kommer att kosta märkbart mer än att åka inom länet. Förändringen kommer att genomföras i samband med nästa taxejustering vilket blir någon gång under 2019, kopplat till övriga taxeförändringar.

- Äntligen kommer vi att få ett resande i Sydsverige, som har lika kostnad även om du reser kollektivt över länsgränsen, säger Sven Sunesson, Centerpartiets andre vice ordförande i Trafiknämnden. Min motion och vårt arbete från länet efter det, har satt fart på frågan och alla är nog rätt nöjda med resultatet.

Kommentarer lämnas av Sven Sunesson

076 720 76 10