Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Fortsatt kamp mot sommarstängda vårdcentraler

Centerpartiet fortsätter kampen mot sommarstängda vårdcentraler. Förslag för mindre sommarstängda vårdcentraler.

Sedan en tid tillbaka har det varit stora diskussioner om semesterplaneringen och sommarstängda vårdcentraler i länet. Senast i går onsdag presenterades vilka vårdcentraler som kommer bli berörda. Den längsta stängningen även 2018 enligt förslaget var Moheda Vårdcentral med 8 veckor.

Den 12 mars lämnade Centerpartiet in en skrivelse till Hälso-sjukvårdsnämnden som handlade om att vidta åtgärder för att minimera helt stängda vårdcentraler under flera veckor på sommaren. Skräckexemplet från 2017 var Moheda med 8 veckor.

Under dagens möte med Hälso-/sjukvårdsnämnden behandlades vår skrivelse. Vi fick även information på sittande möte att stängningen i Moheda ”endast” blir 7 veckor. Från Centerpartiets sida var vi inte nöjda varken med svaret på vår skrivelse eller den planerade sommarstängningen. Därför Yrkande jag på två tillägg för att ytterligare undersöka vilka möjligheter som finns inför sommaren samt för att försöka säkerställa att detta inte upprepas 2019.

Mina yrkanden handlade om att:

  1. Att återigen undersöka vilka möjligheter som finns för att minimera sommarstängningarna ytterligare 2018 i enlighet med skrivelsens intentioner med fokus på Moheda vårdcentral som är hårdast drabbad. Detta ska rapporteras till nämndens möte i juni
  2. Att arbeta i enlighet med skrivelsens intentioner för att minimera sommarstängda vårdcentraler 2019. Att ta fram en åtgärdsplan som rapporteras till nämndens möte i november 2018.

Efter debatt och votering avslogs den första punkten medan den andra punkten blev bifallen.

Centerpartiet

För vidare information kontakta:
Thomas Haraldsson
0709-964161
Centerpartiet