Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Framåt på Växjöloppet

Kampanjdag på Växjöloppet: Thomas Haraldsson och Golnoush Lundén Keshavarzi visar betydelsen av samarbete för att nå resultat. Det behövs mer samarbete inom politiken mellan länets kommuner inom regionen och olika myndigheter med alla invånares bästa i centrum. #Framåt

För att nå resultat måste vi samarbete. Vi kommer arbeta för mer samarbete inom politiken mellan länets kommer inom regionen och olika myndigheter med alla invånares bästa i centrum. Tidiga och förebyggande insatser mot psykisk ohälsa är en av de viktigaste frågorna att fokusera på i Regionen kommande år.

  • Fysisk aktivitet på recept ska vara lika självklart som ”vanlig” medicin.
  • Höj åldern till 23 år på Barn- och ungdomshälsan (BoU).
  • Satsa mer på förebyggande folkhälsoarbete
  • Specialiserad barn- och ungdomsvård ska samlas på Centrallasarettet
    till ett ”Barnens hus”.
Kampanjdag på Växjöloppet:
Kampanjdag på Växjöloppet