Web Analytics Made Easy -
StatCounter

De små vägarna – förutsättning för boende och tillväxt

De små vägarnas standard är förutsättningen för boende och näringsverksamhet i länet. Vi måste se till att den nya nationalparkens besökare ges plats och bra information, utan att det belastar de boende eller kommunerna.

Den lokala infrastrukturen i form av enskilda vägar och mindre statliga vägar har en avgörande roll för många enskilda människor i Kronobergs län och för länets utveckling. Utan ett väl fungerande och funktionellt vägnät är det svårt att bo och driva företag i länet. Betydelsen av de enskilda vägarna och de statliga 3-siffriga vägarna kan inte nog värderas. I Kronobergs län finns 385 mil enskilda vägar som på olika sätt sköts av vägföreningar med kommunala och statliga bidrag. Tyvärr ser vi en tendens till att dessa bidrag inte räcker till, med resultatet att nödvändiga investeringar och underhåll blir lidande.

I dagarna invigs Nationalpark Åsnen. Åsnens nationalpark förväntas locka många turister för att uppleva den unika miljön. Detta är en fantastisk möjlighet för hela vårt län, men också en utmaning för vägnätet och för ordningen i naturen. Området som kommer beröras sträcker sig över minst 3 kommuner och som vi ser det en länsövergripande och nationell angelägenhet. Tack vare att det förväntas komma många turister till området finns en stor potential för besöksnäringen, med fler och växande företag.

Från Centerpartiets sida har vi hela tiden varit tydliga med att ökande behov och belastning på området måste staten ta ansvaret för. Det kommer inte att vara långsiktigt hållbart att enskilda kommuner och enskilda vägföreningar ska svara för att infrastrukturen i området ska fungera. Centerpartiet har därför i arbetet med Länstransportplanen arbetat för att det finns pengar avsatta, för de minsta länsvägarna, liksom bidrag till det enskilda vägnätet.

En annan viktig del i en fungerande väginfrastruktur är funktionella rastplatser. Med tanke på utvecklingen av Åsnenområdet bör en ny rejäl rastplats anläggas omkring Huseby. Som vi ser det ska en rastplats uppfylla fler olika syften. Att på ett trevligt sätt ta hand om turister till området såväl som att vara samlingsplats för samåkning med parkeringsplatser, inklusive laddstolpar för elbilar, kombinerat med busstrafik för ett smidigt resande. Denna investering anser Centerpartiet ska göras nu i samband med utbyggnaden av 2+1 väg mellan Huseby och Marklanda.

Från Centerpartiets sida vet vi vikten av det finmaskiga vägnätet. Vi kommer fortsätta arbeta för alla som är beroende av detta, samt för att skapa nya förutsättningar för näringsverksamhet. Vi är beredda att ta vårt ansvar och uppmanar därför de statliga och regionala aktörerna att ta sitt ansvar. Vi vill utveckla vårt län. Vi vill Framåt! 

Sven Sunesson, C
Regionråd

Per Schöldberg, C
Riksdagskandidat

Thomas Haraldsson, C
Kommunalråd Alvesta

Golnoush Lundén Keshavarzi, C
Regionfullmäktigekandidat

Andreas Håkansson, C
Regionfullmäktigekandidat