Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Inför Grön rehabilitering som behandlingsform!

Centerpartiet vill att ”grön rehabilitering” införs som behandlingsform i Region Kronoberg. Alla tänkbara sätt att behandla patienter som lider av utmattningssyndrom, stress eller andra sjukdomar måste prövas.

Säkert känner du någon som har utmattningssyndrom – är ”utbränd”? För den personen kan så lite som att betala en räkning vara allt man orkar på en dag. Det är jobbigt att ringa telefonsamtal och många, många andra vardagsärenden. Svårt att sätta sig in i för utomstående. Det är många som drabbas och då särskilt kvinnor.

Visste du att det egentligen inte finns någon rekommenderad, vetenskapligt beprövad behandlingsmetod för denna grupp patienter? Ändå får Centerpartiet till svar på förslag om att införa Grön rehabilitering att denna metod inte har blivit beforskad. Det är den S-ledda majoriteten i Region Kronoberg som svarar detta. Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp har gjort vetenskapliga studier på mindre grupper. Göteborgs universitet forskar också på området liksom numera Linnéuniversitetet. Dessutom finns det studier i övriga världen. Just nu sammanställs alla tillgängliga resultat av en av forskarna på SLU Alnarp.

Från många håll framhålls hur hälsosamt det är att vistas i eller nära naturen. Djur och natur lugnar och inspirerar. Det är de flesta överens om. Vi i Centerpartiet menar att Grön rehabilitering kan skynda på tillfrisknandet. Forskningen visar på snabbare återgång i arbete. Samtidigt kan traditionell medicinering sparas in. Dessa långa sjukskrivningar kostar på för både patienten, familjen, arbetsplatsen och samhället. Allt som går att göra för att underlätta och läka bör göras, menar vi.

En annan grupp som kan dra nytta av grön rehabilitering är ungdomar som varken studerar eller jobbar. Sällskapsdjur används på äldreboenden, hundar i skolan och vården, djur som hjälp i behandling av neuropsykiatriska tillstånd med mera. Då bör vi kunna införa grön rehabilitering i Region Kronoberg.

Det innebär också möjlighet till ytterligare företagande på landsbygden med utbildad personal. Det finns flera behandlare som vill sätta igång och som har hört av sig till oss i Centerpartiet. I Skåne finns det de kallar Naturunderstödd rehabilitering införd sedan flera år. Dit kan vårdcentralerna skicka patienter. Västra Götalandsregionen använder Grön rehabilitering till sin egen personal, och behandlingen finns i flera andra regioner.

Vad är den S-ledda majoriteten rädd för? Att några småföretagare ska få ytterligare ett ben att stå på? Borde inte möjligheten att läka människor snabbare och med färre medikamenter väga tyngst? Det anser i alla fall Centerpartiet!

 

För Centerpartiet i Region Kronoberg

Britt-Louise Berndtsson, Bengt-Göran Birgersson, Judith Svensson