Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vårdcentralen – Navet i Kronobergs sjukvård

För Centerpartiet är vårdcentralerna navet i länets hälso-/sjukvård. Vårdcentraler ska finnas i hela länet, nära dig. Centerpartiet har en vision och vill utveckla den nära sjukvården på vårdcentralerna.

Förutom att vårdcentraler finns nära är det också viktigt att utveckla den vård som finns. Vi som invånare och patienter ställer med rätta höga krav på sjukvården. Det är oftast dit du som patient vänder dig först vid sjukdom. För att möta detta behov vill vi utöka vårdcentralernas uppdrag för mer nära vård. Vi vill att det ska finnas fler olika specialister på vårdcentralerna för att kunna utföra mer sjukvård. Till exempel vill vi öka antalet psykologer på vårdcentralerna för att en ökad andel av sökande med psykiatriska problem, ska kunna tas omhand nära. En del av den sjukvård som idag görs på våra sjukhus skulle mycket väl kunna genomföras på vårdcentraler.

För en utvecklad kvalitet och kontinuitet för våra mest sjuka äldre vill vi öka samarbetet mellan sjukhusvården, vårdcentralerna och den kommunala hemsjukvården. Då kan flera av de mest sjuka äldre vårdas i hemmet/boendet hela tiden istället för att åka fram och tillbaka till sjukhusen. Detta kan till exempel göras med mobila vårdteam som åker hem till patienter istället för att patienten ska behöva åka till läkaren.

Länets vårdcentraler behöver bli mer tillgängliga och flexibla. Vi vill använda ny modern teknik, för att möjliggöra sjukvård på distans. Möjligheten att sköta stor del av kontakten med sjukvården hemifrån är på flera håll redan utbyggd. Vi vill med hjälp av internettjänster, när så är möjligt, klara sjukvårdande uppgifter i hemmen, på sjuksköterskemottagning eller på vårdcentraler, i stället för att åka till sjukhusen. Att inte behöva resa iväg till vårdcentralen för att få hjälp när jag är sjuk. Att klara av nödvändiga kontroller utan att åka till vårdcentralen. Att kunna förbereda läkaren på skadan innan jag kommer fram. Att kunna boka sin tid, läsa sin journal och omboka tid hemifrån. Att kunna möta psykologen i hemmiljö. Allt detta är möjligt att genomföra och ger patienten större tillgänglighet. Centerpartiet vill att patienterna i första hand ska få hjälp i öppenvården. Vi vill därför stimulera öppettider utanför ordinarie kontorstid på fler vårdcentraler. Om vi dessutom kan ge alla som vill en fast vårdkontakt på vårdcentralen, skapar vi en tryggare, säkrare vård, med högre kvalitet.

Vårdcentralerna är navet i länets hälso-/sjukvård. Det är oftast dit du som patient vänder dig först vid sjukdom. Likvärdiga vårdcentraler ska därför finnas i hela länet, nära dig. Vi vill utveckla länets sjukvård! Vi vill Framåt.


Sven Sunesson, Alvesta
Britt-Louise Berndtsson, Tingsryd
Carina Bengtsson, Ljungby
Patrik Davidsson, Uppvidinge
Golnoush Lundén Keshavarzi, Växjö
Thomas Haraldsson, Alvesta

Kandidater till Region Kronoberg för Centerpartiet

 

Nytt ledarskap för Region Kronoberg