Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Motion till Regionfullmäktige Region Kronoberg

Förbättra vården för ME-sjuka i länet

Att vara ME-sjuk innebär att vardagslivet är svårt livet ut. Att vara ME-sjuk innebär att det finns väldigt lite hjälp att få i den nära vården i Kronobergs län. Kunskapen om sjukdomen, dess symptom och behandling är väldigt liten. Ändå är mellan 250 och 1000 Kronobergare drabbade av ME.

Sjukdomen är svår att diagnostisera och det finns bara fyra ställen i landet som är specialister på sjukdomen och kan fastställa sjukdomen och ge lämpliga behandlingsrekommendationer.

Vi kan förmodligen inte bli experter på denna sjukdom i Region Kronoberg, men vi måste kunna ge ME-sjuka ett bättre mottagande än idag. Ett samarbete med kringliggande län skulle kunna ge möjligheter att skapa en bättre kunskap om sjukdomen och hur vi kan behandla på ett bra sätt.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta

Att ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda och föreslå på vilket sätt vi kan förbättra vården av ME-sjuka i länet, där utbildning och samarbete med andra län är frågor som ska belysas.


Växjö 2018-07-17
Sven Sunesson, gruppledare