Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Vi vill ha svenskt kött i regionens kök

För tionde året i rad har antalet människor som smittats med multiresistenta bakterier ökat. De länder där det används mest antibiotika i djurhållningen har också störst förekomst av resistenta bakterier. Det är allvar och det krävs att både konsumenter och politiker agerar för att stoppa antibiotikaresistensen, inte minst för att kunna säkerställa en trygg vård även i framtiden.

Branschorganisationen Svensk Fågel släppte nu i juli en kartläggning över kycklingens ursprung i landsting- och regioners upphandlingar. Samtliga landsting och regioner i kartläggningen uppger att en majoritet av den kyckling som serveras kommer från Sverige. Däremot importeras i många fall färdiglagad eller behandlad kyckling från Europa men också från tredje land, exempelvis Thailand och Brasilien.

Enligt kartläggningen från Svensk Fågel är det enbart Blekinge, Dalarna, Kalmar, Västerbotten och Västra Götaland som uppger att de endast upphandlar svensk kyckling.

Region Kronoberg upphandlar idag till största delen sin kyckling från Sverige och vår personal inom kost- och upphandling gör ett fantastiskt jobb med att varje dag köpa in bra produkter och servera god mat till våra patienter. Vi vill från Centerpartiet säkerställa att 100% av fågelprodukter och allt annat kött som serveras inom Region Kronoberg är svenskt.

Idag kämpar många sjukhus med att bekämpa multiresistenta bakterier. Samtidigt serveras patienterna importerad kyckling, där stora mängder antibiotika kan ha använts i uppfödningen. Dubbelmoralen måste få ett slut och det är bråttom. För varje gram antibiotika som används i onödan, ökar risken för resistens i världen på grund av överanvändning i livsmedelsproduktionen.

Vi i Centerpartiet vill fortsätta att utveckla våra upphandlingar med mer svenska, närodlade och ekologiska råvaror som främjar både miljön och stöttar våra svenska bönder. Det är särskilt viktigt nu när de svenska bönderna har stora problem på grund av torkan.

Vi vill därför omedelbart se över våra rutiner vid inköp av livsmedel och välja kyckling där en restriktiv antibiotikabehandling tillämpas. Det säkraste sättet att minimera mängden antibiotika i livsmedel är att maten vi äter produceras i Sverige och så nära konsumenten som möjligt.

Sven Sunesson (C)
Patrik Davidsson (C)