Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Motion till Regionfullmäktige

Region Kronoberg – energiproducent

Region Kronoberg har i regionala utvecklingsplanen som övergripande mål att Kronobergs län ska bli ett plusenergilän. En förutsättning att lyckas med det är att alla i länet, gör vad som är möjligt för att producera miljövänlig energi.

Region Kronoberg har ett stort antal vårdbyggnader med platta tak. Tak som är möjliga att placera solceller på och därmed leverera el till eget och andras behov. Vi borde lätt kunna bli självförsörjande och dessutom kanske kunna leverera ström till andras behov. Ett bidrag till målet som plusenergilän.

Centerpartiet föreslår Regionfullmäktige besluta

  • Att ge Regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att placera solceller på regionens fastigheter.
  • Att planerna läggs in i investeringsplanen vid kommande budgetbehandling.

Växjö 2018-07-17
Sven Sunesson och Bengt-Göran Birgersson, Centerpartiet