Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Klimatåtgärder före klimatprat

Golnoush Lundén Keshavarzi och Sven Sunesson

Med Centerpartiet som styrande parti i Region Kronoberg kommer klimatfrågorna att få det fokus de förtjänar. Vi har lagt flera förslag under mandatperioden och kommer att lägga fler förslag, för att förbättra för miljön. Vi prioriterar åtgärder före klimatprat.

Svar på debattartikel av Michael Öberg och Marita Bengtsson, om klimatfrågan

Miljöpartiets företrädare tar upp den kanske viktigaste frågan av alla, nämligen klimatet. Det är bra. Mycket av det som skrivs i artikeln kan vi instämma i.

Med Centerpartiet som styrande parti i Region Kronoberg kommer klimatfrågorna att få det fokus de förtjänar. Vi har lagt flera förslag under mandatperioden och kommer att lägga fler förslag, för att förbättra för miljön. Vi prioriterar åtgärder före klimatprat.

Mp föreslår satsning på solenergi och fler laddstolpar. Det är lätt. Centerpartiet har motionerat om att alla Region Kronobergs arbetsplatser ska utrustas med laddstolpar och även att vi ska installera solceller på taken till våra byggnader. Det är bara att ni stötta våra motioner.

Centerpartiet vill att alla resor inom Region Kronobergs verksamhet ska göras med fossilbränslefria fordon senast 2022. Vi har alldeles för många fordon internt som inte tankas hållbart. Här måste det till förbättring. Mp har inte lyckats vända den trenden under sina fyra år vid makten.

Centerpartiet har länge drivit på för dubbelspår mellan Alvesta och Växjö, upprustning av järnvägen, bättre samarbete mellan länen för att ta bort länsgränsens fördyring av biljetten och tätare avgångar. Detta är några saker som måste till för att kollektivtrafiken ska bli bättre.

Mp tycker att närodlad mat och ekologiskt ska prioriteras. Detta är självklart för Centerpartiet. Alla livsmedel bör så långt möjligt upphandlas med krav på att svensk lagstiftning ska gälla och närodlat ska underlättas vid upphandling. Det kan betyda att vi måste göra upphandlingar på ett annat sätt så att små företag kan lägga anbud och därmed kunna vara med som leverantörer. Utländskt kött ska inte användas. Vi vill ha kött som är uppfött utan onödig antibiotikaanvändning.

Torkan i sommar kan vara ett utslag av klimatförändringen och vi måste förbereda oss på ett svårare klimat. Vårt arbete måste gå ut på att stoppa fossilanvändningen, öka odling av växter och skog och förbättra på alla sätt vi kan. Låt oss göra det gemensamt. Vi vill framåt för ett bättre klimat.

Sven Sunesson och Golnoush Lundén Keshavarzi , Centerpartiet, kandidater till Regionfullmäktige