Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Till skogs- och lantbrukare i Kronobergs län

 

 

 

 

Hejsan

Vi är inne i slutskedet av en valrörelse. Valresultatet är svårare att förutspå än det varit på länge. Jag är dock säker på att för en skogs- och lantbrukare är Centerpartiet det bästa alternativet.

De senaste åren har inneburit ett kraftigt ifrågasättande av äganderätten.
Av bondens rätt att själv bestämma över skog och mark. Vi har sett att tveksamma miljöintressen har fått gå före möjligheten att producera livsmedel eller trä. I år har vi dessutom upplevt en torka utan dess like, där Sveriges krisberedskap satts på prov och visat att Sverige har svårt att klara av kriser.

Som skogs- och lantbrukare vet vi att det är grundläggande med en bra miljö och ett hållbart samhälle. Våra skogar och åkrar ska ju fungera att producera på för all framtid. Men vi måste hela tiden göra kloka avvägande mellan möjligheten att bedriva livsmedelsproduktion i Sverige och att producera nya gröna växter i vår skog, som i sin tur är miljöräddare.

Här presenterar vi några av Centerpartiets förslag när det gäller lantbruk och landsbygd (se nedan) och Centerpartiets program för Region Kronoberg, som ni hittar här >> , 4.5 MB.

Välkommen att höra av dig. Välkommen med din röst
Sven Sunesson, Bonde och Regionråd Region Kronoberg

 

 

 

 

Centerpartiet

  

har alltid slagits för de svenska bönderna och därför satsar vi totalt 5,3

miljarder kronor för att hantera både den akuta kris och de långsiktiga problem som sommarens torka inneburit för de svenska bönderna.

– Svenska bönder behöver lägre kostnader, konkurrenskraftiga villkor och minskat regelkrångel. Men de behöver också ett politiskt ledarskap som kan göra det som krävs för att här och nu åtgärda den exceptionella situation som uppstått till följd av torkan, säger Annie Lööf.

En kris hos de svenska bönderna är ett problem för hela det svenska samhället. Livsmedelsförsörjningen handlar om vår säkerhet, jobb och tillväxt på landsbygden.

För att hjälpa bönderna klara av krissituation med torkan som pågår just nu har Centerpartiet tagit fram ett krispaket som innebär 181 miljoner kronor till bönderna i Kronoberg. Vi behöver göra det som krävs här och nu för att hantera den extrema situation som uppstått till följd av torkan.

Centerpartiet vill satsa på stöd till lantbrukare med ko, nöt, lamm och växtodling som totalt handlar om en dubblering av kompensation per vuxet djur som regeringen föreslagit. Till skillnad mot regeringen satsar Centerpartiet också på ett specifikt stöd till växtodlande bönder.

Det extremväder vi ser kommer att fortsätta påverka det svenska samhället och de svenska bönderna även kommande år och Centerpartiet vill minska både utsläppen och genom ny teknik ta bort koldioxidutsläpp som redan finns i atmosfären.

I årtionden har Centerpartiet varit en drivande kraft för en ambitiös energi- och klimatpolitik och satsar nu 3,4 miljarder på minusutsläpp, en ny teknik som gör det möjligt att ta bort koldioxid från atmosfären.

Tekniken går ut på att lagra koldioxid som kommer från förnybara källor - exempelvis ur pappers- och massaproduktion - och därför redan är en del av kretsloppet.

På så sätt kan vi inte bara minska utsläppen – utan till och med ta bort dem. Vi vill satsa 3,4 miljarder på testanläggningar och ett avdrag på 1000 kronor per ton lagrad koldioxid för företag som använder tekniken med minusutsläpp. Det kan minska utsläppen med 4,5 miljoner ton koldioxid, lika mycket som utsläppen från all el- och värmeproduktionen under ett år.


– Sverige ska vara ett föregångsland i omställningen till klimatvänliga alternativ. En satsning på en ny teknik som minusutsläpp skulle göra oss världsledande och skapa tillväxt – grön tillväxt, säger Per Schöldberg (C) riksdagskandidat för Kronoberg."