Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Fler läkare på vårdcentralerna - närmare vård i hela landet

Krisen i svensk primärvård blir allt värre. Idag är det endast fyra av tio svenskar som överhuvudtaget har en fast läkarkontakt. Det borde inte vara så i ett av världens mest läkartäta länder. Det krävs snabba åtgärder för att lösa problemet. Socialdemokraternas förslag på att avskaffa patienternas rätt att välja vårdcentral och att stänga flera av de privat drivna vårdcentralerna skulle förvärra krisen.

Det behövs omkring 7000 läkare på landets vårdcentraler. Idag saknas det minst 2000. För att täcka behovet cirkulerar 1500 stafettläkare.

Efter pensionsavgångar krävs 2700 nya läkare i den nära vården inom en femårsperiod.

Det innebär att Sverige behöver minst 2700 fler allmänläkare för att primärvården ska fungera som det är tänkt. Så många allmänmedicinska specialister kan vi inte utbilda på så kort tid. Inte heller kan vi locka så många som lämnat yrket att ta på sig läkarrocken igen.

Detta är ett akut problem. En fullt bemannad och fungerande primärvård är absolut nödvändig. Det är en grundläggande del av välfärden. Dessutom sprider sig problemet. När vårdcentralerna inte fungerar, belastas akutvården extra hårt och blir också lidande.

Här behövs nya vägar för att få fler läkare till primärvården. Centerpartiet vill göra det mer attraktivt att jobba i den nära vården. Detta genom att bland annat göra det enklare att starta mindre, personägda vårdcentraler. I dag är det bara specialistläkare i allmänmedicin som får driva vårdcentral. Dessutom måste vårdcentralen ha ett brett utbud av kompetenser. Dessa krav vill Centerpartiet ändra för att små, personägda vårdcentraler ska kunna växa fram.

Vi vill också sätta ett tak på hur många patienter som kan lista sig hos en läkare. I dag kan en läkare ha i princip hur många patienter på sin lista som helst, vilket gör att många läkare bränner ut sig.

Dessutom vill vi öppna dörren för läkare inom andra specialiteter eller erfarna så kallade leg-läkare, det vill säga icke-specialister, att jobba inom primärvården. Det kan till exempel handla om geriatriker eller barnläkare som tröttnat på den stressiga tillvaron på stora sjukhuskliniker och som mycket väl kan vara lockade av att driva en liten mottagning.

(S)- och (MP)-regeringens förslag om att avskaffa det fria vårdvalet, försämra för privata vårdcentraler och förbjuda stafettläkare kommer att förvärra krisen. Trots kraftiga skattehöjningar är köerna längre, färre har en fast läkare i primärvården och problemen inom psykiatrin och cancervården är stora.

Det är dags för ett nytt ledarskap i svensk sjukvård.

Anders W Jonsson (C)
1e vice partiordförande och sjukvårdspolitisk talesperson

Britt-Louise Berndtsson (C)
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Kronoberg